Lapposands badplats

Lapposands badplats ligger på Hönö. Där finns toalett, flytbryggor och en barnvänlig sandstrand.

Inom badplatsområdet gäller

  • Hundförbud från 1 maj till 30 september
  • Campingförbud
  • Eldningsförbud (ej grillplats)
  • Allemansrätten

På badplatsen finns

  • Toalett (WC och för funktionshindrade)
  • Trappa med räcke
  • Sandstrand, gräs och klippor
  • Räddningsutrustning
  • Parkeringsplats
  • Fyra parkeringsplatser för funktionshindrade vid badplatsen

Kommunal badplats inom gulmarkerat område

Karta över Lapposands badplats

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2020-07-27 11.58

Publicerad: 2019-04-05 10.34
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö