Hyppelns naturområde

Hyppeln bjuder på en varierad kuststräcka med stor artrikedom av växter och fåglar. Här vandrar du över örtrika torrängar, hällmarker, ljunghedar och våtmarker.

Hyppelns naturområde

I nordöst ligger den långgrunda sandstranden ”Sandtången” som bjuder in till härliga bad. fortsätter man norrut runt udden går man över hällmarker där det finns små fattigkärr med
orkidéer. I dammar och våtmarker lever mindre vattensalamander och snok.
Utmed stigen på Hyppelns västsida finns naturfenomenet den kluvna stenen. Här finns också en liten våtmark där det växer gott om myrlilja. På väg söderut passerar du ett större klapperstensfält. Längs med stigen finns två grillplatser samt flera bänkar placerade på vackra
utsiktsplatser.

Exempel på växter du kan få se är brudbröd, knutört och granspira. Precis som Rörö är Hyppeln en bra fågellokal med sträckande fåglar under vår och höst.

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: