Saltasvikens badplats

Saltasvikens badplats ligger på Öckerö. Hoppa från betongpiren ner i vattnet och klättra runt på klipporna. Det finns parkering och toalett i området.

Trappstege ner i vattnet vid cementbrygga

Inom badplatsområdet gäller

  • Hundförbud från 1 maj till 30 september
  • Campingförbud
  • Eldningsförbud (ej grillplats)
  • Allemansrätten

På badplatsen finns

  • Toalett
  • Trappa med räcke
  • Betongpir, sandstrand och klippor
  • Räddningsutrustning
  • Parkeringsplats

Kommunal badplats inom gulmarkerat område

Karta över Lapposands parkering

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2021-07-13 10.29

Publicerad: 2019-04-05 10.36
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö