Saltasvikens badplats

Saltasvikens badplats ligger på Öckerö. Det finns parkering och toalett i området. På grund av säkerhetsskäl är Saltasvikens betongbrygga delvis avstängd. En stege finns inom området på betongbryggan som det går att bada från. Övriga, yttre delen, av betongbryggan är fortsatt avstängd. I vattnet finns bojar som markerar i vilket område det går att bada i. Vänligen respektera de avspärrningar som finns i området!

Trappstege ner i vattnet vid cementbrygga

Inom badplatsområdet gäller

  • Hundförbud från 1 maj till 30 september
  • Campingförbud
  • Eldningsförbud
  • Allemansrätten

På badplatsen finns

  • Toalett
    På grund av vandalisering har ordinarie toaletter på området ersatts med torrtoaletter.
  • Trappa med räcke
  • Räddningsutrustning
  • Parkeringsplats

Kommunal badplats inom gulmarkerat område

Karta över Lapposands parkering

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: