Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna kan ge dig vägledning när det gäller studie- och yrkesval. Du kan ställa konkreta frågor som vilka arbeten som har brist på kompetens, hur det är att läsa på högskolan eller skillnader mellan olika utbildningsformer.

Det kan även handla om mer generella tankegångar som vad du vill med sitt liv, vilka drömmar, tankar och önskemål du har med ditt arbetsliv och karriär.

Studievägledning under sommaren 2024

Vecka 26 - 27 (24 juni - 5 juli)

Kontakta Lina Häggman, Studie och yrkesvägledare mellan 10.00-12.00

Vecka 28 - 30 Stängt

Gymnasieantagningen och INDRA2 har stängt vecka 28-29 och inga omval kan registreras.

Vecka 31 - 33 (29 juli - 16 augusti)

Kontakta Andrea Hansson, Studie- och yrkesvägledare.

Den 29 och 30 juli har vi utökade öppettider mellan 08.30-16.00. Övriga dagar har vi telefontid mellan 10.00-12.00.

Vecka 34 och framåt

Efter 19 augusti kan omval endast göras av studievägledaren på den gymnasieskola
där du är antagen. Ej antagna elever och enbart reserver kan fortsatt vända sig till
hemkommunens studievägledare.

Studievägledning inför gymnasieval

Alla elever erbjuds minst ett individuellt samtal i årskurs 9 där är även föräldrar är välkomna. Eleverna kan även besöka studievägledare genom spontana besök på raster och håltimmar. Viktigast är att eleverna känner sig trygga i sitt gymnasieval.

Arena arbetsliv

Arena arbetsliv är en mässa som arrangeras i samverkan mellan grundskolor, Öckerö företagarförening och Öckerö kommun. Mässan besöks av elever i årskurs 8 och 9 från kommunens tre högstadieskolor tillsammans med sina vårdnadshavare. Syftet med arenan är att elever ska få kontakt med olika arbetsgivare i Öckerö kommun och inspiration till framtida studier och yrkesval.

Läs mer om Arena arbetsliv

Om du slutar eller inte går i gymnasiet

Om du är 16-20 år och inte har en gymnasieutbildning, inte är inskriven i någon skola och står utanför arbetsmarknaden, kan vi stödja dig med att hitta en utbildning eller på annat sätt närma dig arbetsmarknaden.

Läs mer om det kommunala aktivitetsansvaret

Studieplanering

Förberedelser och planering ökar ofta chanserna att lyckas med sina studier. Studie- och yrkesvägledaren hjälper gärna att göra en individuell studieplan. Du kan även få svar på frågor om behörighet, antagning till vidare utbildning, betyg och studiefinansiering.

Boka en tid för ett samtal med någon av våra studie- och yrkesvägledare.

Kunskapsprövning

Om du redan har kunskaper i ett visst ämne finns det möjlighet att göra en prövning. På så vis kan du få ett betyg utan att genomgå själva kursen. Kunskapskraven är de samma. Vill du göra en prövning så kontakta någon av studie- och yrkesvägledarna.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Brita Malmcrona

Rektor vuxenutbildning

Andrea Hansson

Studie- och yrkesvägledare
Högstadiet, Komvux, Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Lina Häggman

Studie- och yrkesvägledare
Gymnasiet, Komvux och IMA/Studiecentrum

 

För kontakt via telefon, välkommen att ringa kommunens växel: 031-976200