Björkö skola

På Björkö skola går elever i årskurs F-6. Skolan har sju klasser och här går cirka 140 elever. Fritidshemsverksamheten är integrerad i skolans lokaler och består av två avdelningar, lilla fritids och stora fritids.

Lokaler och utemiljö

Björkö skola ligger mitt i Björkö samhälle, hav och natur ger goda förutsättningar till inlärning även utanför klassrummet. Den stora skolgården är varierad och inbjuder till lek och aktivitet. På skolan finns en stor idrottshall som används till idrott och andra aktiviteter.

Arbetssätt

Personalen arbetar i arbetslag där kollegialt lärande står i centrum. Alla elever på skolan är allas barn och ansvar. Personalen i skolan och fritidshemmet är välutbildad och engagerad. Det är en hög nivå på såväl det pedagogiska som det elevsociala arbetet. Detta säkerställs och upprätthålls bl.a. genom ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete. Ett framgångsrikt och uppskattat elevsocialt arbete är faddergrupperna på skolan. I varje grupp finns elever från samtliga klasser. De återkommande faddergruppsaktiviteterna betyder mycket för elevernas trygghet, lärande och gemenskap.

Digitalt lärande

Den digitala kompetensen bland personalen är hög och kommunen erbjuder fortlöpande utbildning i att använda digital teknik för att förnya, förenkla och förbättra undervisningen. Alla elever har tillgång till och arbetar med digitala verktyg för att möta utmaningar såväl i skolan som i framtiden med ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Våra lokaler är utrustade med projektorer.

Styrdokument

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: