Skolmat

Många skolor och förskolor lagar mat i det egna köket. All mat lagas så långt det är möjligt från grunden.

Matsedel för förskolor och skolor

Skolmaten i Öckerö kommun tillagas i skolköken på Brattebergsskolan, Bergagårdsskolan, Hedensskolan, Rörö och Björkö skola/förskola. Varje dag i alla skolkök serveras ett rikt salladsbord, knäckebröd och mjölk. På högstadieskolorna serveras två alternativa rätter dagligen. För barn som har barnomsorg och fritids erbjuds frukost och mellanmål.

Alla skolor i Öckerö kommun har samma matsedel och menyn hittar du nedan.

Tillagningskök finns på de allra flesta skolor samt Vipekärrs förskola. De förskolor och skolor som inte har egen tillagning utan får maten levererad från ett närliggande tillagningskök är:

 • Brattebergs förskola
 • Högåsen/Kompassenskolan Allhuset
 • Hedens förskola
 • Hälsö skola/förskola
 • Fotöskola/förskola

En menygrupp där representanter från både förskolekök och skolkök samlas och lägger menyn med utgångspunkt från:

 • skollagens krav på näringsriktighet
 • riktlinjer från Svenska Livsmedelsverket
 • feedback från våra löpande måltidsråd med barn/elever/pedagoger.

Ansvaret som skol- och förskoleköken i Öckerö kommun har är att vi erbjuder en god, näringsriktig och säker lunch. Idag vet vi att måltiden är komplex, och att det inte bara är maten som är viktig, motiverar det oss till att arbeta brett för att uppnå våra mål. Vi arbetar med:

 • Tallriksmodellen, som fortfarande är en aktuell, bra och enkel visuell bild för att upplysa om hur fördelningen mellan olika livsmedel på tallriken bör se ut.
 • Måltidsråd erbjuds våra unga gäster kontinuerligt, där vi öppnar upp för dialog med våra unga gäster och synpunkter på måltiden kan ventileras.
 • Recept- och matsedelsplanering görs i ett kostdataprogram för att säkra att näringsriktigheten och säkerhet uppnås.

Vid senaste mätningen nådde vi till 29 procent.

Specialkost

Specialkost erbjuds av medicinska och religiösa skäl till alla barn inom barnomsorg, förskola och skola i kommunen. Vi serverar inte halal, kosher eller vegan-måltider. I dessa fall erbjuds en lakto-ovo vegetarisk kost som alternativ.

Observera att livsmedel som är inhandlade privat inte är tillåtna i våra produktionskök. Kommunens kök följer lagen om offentlig upphandling och producerar måltider på upphandlade livsmedel. Detta sätter vissa ramar för vilka livsmedel vi har möjlighet att beställa.

Anmälan av specialkost

Om ditt barn är i behov av specialkost måste du göra en anmälan via e-tjänsten Anmälan av specialkost Länk till annan webbplats. till kommunen.

För att kunna tillgodose den sökandes behov på ett säkert sätt krävs att man vid ansökan bifogar underlag till alla medicinska ansökningar.

 • Det krävs ett intyg/eller journalanteckning från leg. läkare inom vården alternativt leg. dietist.
 • Intyget kan antingen bifogas via dator eller mobiltelefon.

Via dator bifogas intyget/journalanteckning om man fått det digitalt eller scannat in det.
Via mobil kan man ta en bild på ett fysiskt utskrivet papper på intyg/journalanteckning, påbörja anmälan och bifoga bilden till ansökan.

När du har gjort en anmälan får du ett ärendenummer för ditt barn. Detta ärendenummer använder du under hela förskole- och skoltiden så länge det finns fortsatt behov. Du kan både göra ändringar och ta kontakt med ansvarig Teamledare genom e-tjänsten om det uppstår någon fråga. Det gör du via meddelandefunktionen.

Ansökan kommer först att behandlas av Kostenheten som ansvarar för tillagningen av måltiderna. Ansvarig Teamledare kommer att kontrollera att alla intyg och nödvändig information finns och därefter skickas ansökan vidare till ansvarig på skolan eller förskolan. Detta för att kunna ta del av innehållet och informera den personal som behöver ha kunskap om ditt barns specialkost.

Du ansvarar för att:

 • skicka in ansökan om specialkost i vår e-tjänstportal.
 • meddela köket om ditt barn av någon anledning är frånvarande så vi inte lagar mat i onödan. Information och kontaktuppgifter till köket får du när ansökan är beviljad.
 • meddela om specialkosten ska upphöra eller ändras.
 • årligen se över att informationen som finns för ditt barn är aktuell i det ärendenummer som ni fått vid anmälningstillfället.
 • lämna in ett nytt intyg när detta krävs. (Under rubriken Hur länge gäller intyget? kan du se hur ofta)

Nytt intyg behöver lämnas in med följande frekvens:

 • Står ert barn under utredning eller utan slutdatum, behöver ni komplettera med ett nytt intyg senast tre månader efter anmälan.
 • För barn med allergi mot mjölkprotein gäller intyget ett år i taget.
 • För barn med övriga allergier som t.ex. ägg, fisk, nötter m.m. gäller intyget tre år i taget.
 • För barn och med livslång restriktion som till exempel diagnostiserad glutenintolerans eller diabetes räcker det med ett intyg för hela skolperioden.

Om inget aktuellt intyg lämnas in inom tre månader från anmälan / intygsförnyelse, kommer ansökan att tas bort.

Om ditt barn av någon anledning är frånvarande ska du meddela detta till köket senast kl. 8.30 samma dag men vid planerad frånvaro tänk även på att meddela köket i förväg. Genom detta bidrar vi tillsammans till en minskad klimat och miljöpåverkan. Kontaktuppgifter till köket får du när din ansökan beviljats.

Om specialkosten ska upphöra eller ändras ska du som vårdnadshavare meddela detta i ditt ärende på Mina sidor.

Lagkrav, riktlinjer och beslut

För livsmedelshygien och egenkontroll finns rutiner framtagna som följer svensk lagstiftning. Dokumentation av egenkontroll görs via kommunens digitala system i samarbete med IT-enheten. Fortbildning inom områdena livsmedelshygien och egenkontroll görs kontinuerligt.

I systemet finns även rutiner för personliga hygienkrav, rutiner kring magsjukdom och utlandsvistelse som ska upprätthållas och efterlevas av alla anställda.

Vi följer gällande råd och riktlinjer som livsmedelsverket förespråkar samt följer lagkravet på en näringsriktig skollunch, som fördes in i skollagen år 2011. För att utföra detta använder vi oss bland annat av ett kostdatasystem vid namn Matilda.

Skolmjölksstöd

Mjölken som serveras i våra skolor finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

EU-logotyp med texten Skolmjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö