Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolmat

Många skolor och förskolor lagar mat i det egna köket. All mat lagas så långt det är möjligt från grunden.

Skolmaten i Öckerö kommun tillagas i skolköken på Brattebergsskolan, Hedensskolan och Bergagårdsskolan. Det serveras ett rikt salladsbord och minst en alternativ rätt varje dag. För de elever som går på fritids serveras frukost och mellanmål.

Matsedel för förskolor och skolor

Alla skolor i Öckerö kommun har samma matsedel och menyn hittar du nedan.

På de allra flesta förskolor och skolor tillagas maten på plats. De förskolor och skolor som inte har egen tillagning utan får maten levererad från ett närliggande tillagningskök är:

 • Öckerö förskola
 • Högåsen/Kompassenskolan Allhuset
 • Kaprifolen
 • Hälsö skola
 • Fotöskola/förskola
 • Solhagens förskola.

Ja, med eventuellt undantag närmre sommaren då det kan förekomma en kall pastasallad vid enstaka tillfällen.

En menygrupp där representanter från både förskolekök och skolkök samlas och lägger menyn med utgångspunkt från:

 • skollagens krav på näringsriktighet
 • riktlinjer från Svenska Livsmedelsverket
 • feedback från våra löpande måltidsråd med barn/elever/pedagoger.

Vid senaste mätningen nådde vi till 29 %

Specialkost

Specialkost erbjuds av medicinska och religiösa skäl till alla barn inom barnomsorg, förskola och skola i kommunen. Vi serverar inte halal, kosher eller vegan måltider. I dessa fall erbjuds som en lakto-ovo vegetarisk kost som alternativ.

För att få specialkost krävs att du som vårdnadshavare fyller i blanketten Anmälan om allergi och specialkost. Blanketten ska lämnas till skolsköterskan på ert barns skola senast två veckor innan aktuell start. Skolsköterskan avgör om det krävs ytterligare intyg, information, möten m.m. Skolsköterskan lämnar informationen vidare till berörd personal som behöver kunskap om ert barns behov av specialkost.

Lämna gärna ett foto på ditt barn då det ökar säkerheten för ditt barn. Uppgifter som lämnas behandlas enligt Dataskyddslagstiftningen och i med inlämnad blankett godkänner du detta.

Det är vårdnadshavarens ansvar att uppdatera intyget.

Intyget gäller så länge som det angivna datumet på utredningen står skrivet alternativt:

 • För barn och med livslång restriktion som t.ex. diagnostiserad glutenintolerans eller diabetes räcker det med ett intyg för hela skolperioden.
 • För barn med allergi mot mjölkprotein och laktos gäller intyget ett år i taget.
 • För barn med övriga allergier som t.ex. ägg, fisk, nötter m.m. gäller intyget tre år i taget.
 • Du ansvarar för att fylla i blanketten och bifoga ett fotografi på ditt barn så att alla berörda personalgrupper lättare kan känna igen ditt barn.
 • Om ditt barn av någon anledning är frånvarande ska du meddela köket så vi inte lagar mat i onödan. Information och kontaktuppgifter till köket får du av skolsköterskan/mentor.
 • Om specialkosten ska upphöra eller ändras ska du kontakta skolsköterskan/mentor som kontaktar köket.

 

Observera att livsmedel som är inhandlade privat inte är tillåtna i våra produktionskök. Produktionsköken i Öckerö Kommun producerar måltider på upphandlade livsmedel.

Lagkrav, riktlinjer och beslut

För livsmedelshygien och egenkontroll finns rutiner framtagna som följer svensk lagstiftning. Dokumentation av dessa delar har under 2017 digitaliserats och det system som används ägs av företaget Normor, som är ett certifierat företag inom branschen. 2017 har alla inom kostenheten deltagit på utbildning för hantering av systemet och vidareutbildning sker återkommande.

Fördjupade rutinhandlingar finns för alla kök i Normors system och delges alla anställda så att de kan arbeta utefter rådande lagar och föreskrifter. I systemet finns även rutiner för personliga hygienkrav, rutiner kring magsjukdom och utlandsvistelse som ska upprätthållas och efterlevas av alla anställda.

Vi följer gällande råd och riktlinjer som livsmedelsverket förespråkar samt följer lagkravet på en näringsriktig skollunch, som fördes in i skollagen år 2011. För att utföra detta använder vi oss bland annat av ett kostdatasystem vid namn Matilda.


Inom kommunen finns egna uppsatta mål som vi också arbetar kontinuerligt med gällande:

 • Minskat matsvinn
 • Ekologisk livsmedelsanväning*

* Vid senaste mätningen, som utfördes under 2017, hade vi uppnått 37% ekologiska inköp och i den nationella rankningen som sammanställs av Ekomatsligan hamnade vi på plats 37 av landets 235 kommuner.

Ansvaret som skol- och förskoleköken i Öckerö kommun har är att vi erbjuder en god, näringsriktig och säker lunch.

Idag vet vi att måltiden är komplex, och att det inte bara är maten som är viktig, motiverar det oss till att arbeta brett för att uppnå våra mål. Vi arbetar med:

 • Tallriksmodellen, som fortfarande är en aktuell, bra och enkel visuell bild för att upplysa om hur fördelningen mellan olika livsmedel på tallriken bör se ut.
 • Matråd erbjuds våra unga gäster kontinuerligt, där vi öppnar upp för dialog med våra unga gäster och synpunkter på måltiden kan ventileras.
 • Recept- och matsedelsplanering görs i ett kostdataprogram för att säkra att näringsriktigheten och säkerhet uppnås.

Publicerad den: 2019-01-22 14.24