Information om coronaviruset och covid-19

De flesta restriktionerna med anledning av pandemin har upphört. Öckerö kommuns verksamheter har öppet och det mesta fungerar precis som vanligt, men med fortsatta försiktighetsåtgärder inom exempelvis vård och omsorg.

Vi följer aktivt händelseutvecklingen kring covid-19. Information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras via våra egna kanaler. Informationen på sidan uppdateras löpande.

Sedan den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Samtidigt upphör också covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Regeringen har också tagit bort möjligheten för skolor att använda fjärr- eller distansundervisning med anledning av pandemin.

Covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Fortsätt att ta ansvar för din egen och andras hälsa

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för allmänheten:

  • Vaccinera dig mot covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för din ålder eller riskgrupp.
  • Stanna hemma om du har symtom som kan tyda på covid-19, även efter ett negativt självtest. Undvik nära kontakt med andra.

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

1177 Länk till annan webbplats.Vårdguiden 1177 - Västra Götaland Länk till annan webbplats Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se - Samlad information om coronaviruset Länk till annan webbplats Länk till annan webbplats.

Smittskyddsrutiner inom omsorgen

  • Covid-19 ska fortsatt smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.
  • Vid bekräftad smitta av covid-19 på boenden följs gällande rutiner för användning av skyddsutrustning, testning med mera.
  • Det är viktigt att du är frisk och symtomfri när du besöker äldreboenden eller gruppbostäder. På plats erbjuds du handsprit och munskydd. Visa hänsyn genom att hålla avstånd till de boende.

Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten betonar att vaccination utgör det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19 och spridning av viruset. Vill du veta mer om vaccinationen och var du kan vaccinera dig, vänder du dig till din vårdcentral eller till Vårdguiden 1177.

Boka tid för vaccination mot covid-19Länk till annan webbplats Länk till annan webbplats.
Läs mer om vaccinationen hos 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Muntlig information om vaccin

Tolkhjälp för information om vaccinering:

Information in other languages

Information om covid-19 på olika språk och i bilder

Information på olika språk och i bilder (VGR Smittskydd) Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Lättläst och teckenspråk

Det finns en kommungemensam arbetsgrupp för Öckerö kommuns arbete med coronaviruset och sjukdomen covid-19. I gruppen följer vi aktivt händelseutvecklingen, samordnar arbetet och planering samt gör en översyn av rutiner i verksamheterna för att ha en fortsatt beredskap. Arbetet med att kommunicera aktuell och korrekt information som berör kommunen pågår löpande.

Kommunen deltar i samverkanskonferenser tillsammans med närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen för att följa läget och ha tillgång till korrekt information.

Senast uppdaterad:

Publicerad: