1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information om coronaviruset och covid-19

Vi följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. Om du har frågor om coronaviruset och covid-19 hänvisar vi till att följa läget direkt hos ansvariga myndigheter. All information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras via våra egna kanaler. Informationen på sidan uppdateras löpande.

Rekommendationer och allmänna råd

Rekommendationerna och råden nedan kommer från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet.

  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  • Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

  • Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

  • Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan du använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Information på Folkhälsmyndighetens webbplats om god handhygienlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


  • Stanna hemma om du känner sig sjuk med snuva, hosta eller feber, även vid lindriga symtom.
  • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
  • Avstå från att göra icke-nödvändiga besök på äldreboenden eller sjukhus samt att helt avstå från sådana besök om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta.

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Personer över 70 år uppmanas att så långt som möjligt undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Som anhörig bör du heller inte träffa sina gamla släktingar om det inte är helt nödvändigt - och definitivt inte om du själv har symptom.

Det finns nu tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna. Inför ledigheter och under påsken är det viktigt att tänka igenom sina resor. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att du ska tänka igenom om resan till exempelvis storstäderna, till fjällanläggningen eller till någon annan populär semesterort där många människor träffas på samma plats, är nödvändig att genomföra.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information.

Vad gör kommunen

Det finns en kommungemensam arbetsgrupp för Öckerö kommuns arbete med coronaviruset och sjukdomen covid-19. I gruppen följer vi aktivt händelseutvecklingen, samordnar arbetet och planering samt gör en översyn av rutiner i verksamheterna för att ha en fortsatt beredskap. Arbetet med att kommunicera aktuell och korrekt information som berör kommunen pågår löpande.

Kommunen deltar i samverkanskonferenser tillsammans med närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen för att följa läget och ha tillgång till korrekt information.

Vad gäller i kommunen

Här hittar du information om verksamheter i kommunen och eventuella ändringar från ordinarie verksamhet. Informationen är indelad i olika områden.

Frågor och svar

Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars).

Regeringens beslut om ytterligare begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningarlänk till annan webbplats

Information hos polismyndigheten om allmänna sammankomster och tillställningarlänk till annan webbplats

Evenemang för under 50 deltagare

För evenemang och andra tillställningar som inte omfattas av det nya beslutet kommer Folkhälsomyndigheten att arbeta fram allmänna råd. De allmänna råden väntas vara klara under vecka 14.

Folkhälsomyndighetens information om ytterligare begränsningar av allmänna sammankomsterlänk till annan webbplats

Försäkringskassan har skapat en samlingssidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med information om särskilda regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning, ersättning för vab och regeringsförslagen med anledning av coronaviruset.

Du hittar information om bekräftade fall hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats och Västra Götalandsregionen genom Smittskydd Västra Götalandlänk till annan webbplats. Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård. Öckerö kommun publicerar inga siffror över smittade utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens utbrottsinformationlänk till annan webbplats


Det råder patientsekretess inom sjukvården. Det innebär bland annat att uppgifter som sjukdomstillstånd eller personliga uppgifter som bostadsort och arbetsplats inte ges ut. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Då patientsekretess gäller lämnar inte heller Öckerö kommun ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. Vi kommunicerar så transparent vi kan men värnar samtidigt om integritet och patientsekretess.

Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen direkt från första dagen som du är arbetslös. Då kan du få a-kassa från första arbetslösa dagen och behålla din sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Du behöver inte gå till ett av Arbetsförmedlingens kontor utan kan skriva in dig på deras webbplatslänk till annan webbplats med din e-legitimation.

Varsel betyder att arbetsgivaren förvarnar sin personal att de kanske kommer att bli uppsagda. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda. Även om du inte vet om du berörs är det bra att planera för att det kanske kan bli så.
Information på Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats om varsel om uppsägning.

Alla kan av olika anledningar, under kortare eller längre perioder, hamna i ekonomiska svårigheter.

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du själv efter egen förmåga ha gjort vad du kan för att försörja dig själv. Du ska till exempel ha ansökt om andra bidrag och ersättningar innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.
På Socialstyrelsens hemsida kan du själv räkna ut ditt preliminära ekonomiska bistånd beroende på hur dina inkomster och utgifter ser ut. Beräkningen är förenklad och därför är resultatet ingen garanti för om du kan eller inte kan få ekonomiskt bistånd. Varje ansökan granskas individuellt och vid bedömningen tar vi hänsyn till just din situation.
Gör en provberäkning hos Socialstyrelsenlänk till annan webbplats

Information om ekonomiskt bistånd och ansökan i Öckerö kommun

Lever du eller någon du känner med våld i familjen? Våld och utsatthet ökar vid oro, stress och isolering. Tveka inte att kontakta oss om du eller någon du känner behöver hjälp. Just nu är det extra viktigt att vi alla är uppmärksamma på om någon inte har det bra hemma.

Läs mer om våld i nära relationer.

Hjälp och stöd i Öckerö kommun:

Broschyr vuxenlänk till annan webbplats

Broschyr barn och ungdomlänk till annan webbplats

 

Information på olika språk

If you need translation in other languages of this website, please use the button "Translate" on top of this page.

Här hittar du information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 på olika språk:

Informationsverige.selänk till annan webbplats

1177: About corona in seventeen languageslänk till annan webbplats

Teckenspråkstolkad och syntolkad informationlänk till annan webbplats

Information på olika språk från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Information på olika språk från Krisinformation.selänk till annan webbplats

Publicerad den: 2020-03-26 16.00
Följ information från ansvariga myndigheter

Om du har frågor eller vill läsa mer hittar du uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter på länkarna nedan.

Allmänna frågor

Du hittar svar på allmänna frågor hos Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens samlingssida om covid-19länk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Smittskyddet Västra Götalandlänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionens informationssidalänk till annan webbplats

Vårdguiden, 1177.se

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.selänk till annan webbplats

Utrikesdepartementet

Reseinformation med anledning av coronaviruset hittar du på

Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats