Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information om coronaviruset och covid-19

Vi följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. All information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras via våra egna kanaler. Informationen på sidan uppdateras löpande.

Tillsammans hjälps vi åt

Följ råd och rekommendationer från ansvariga myndigheter. Tillsammans hjälps vi åt minska smittspridningen!

 • Håll avstånd och ta personligt ansvar.
 • Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om det bara är milda symptom. Kontakta din vårdcentral för att testa om du har covid-19.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Personer över 70 år och riskgrupper omfattas av samma råd och rekommendationer som alla andra grupper i samhället.
 • Hjälp till att minska trängseln i kollektivtrafiken. Res bara om du måste.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information. All information som rör kommunala verksamheter går att hitta här på vår samlingssida för coronaviruset och covid-19.

Skärpta allmänna råd i Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att förlänga de skärpa allmänna råden i Västra Götaland till 13 december. Det kan komma att förlängas.

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor med.
 • Alla verksamheter i regionen eller i regiondelen bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Vad gäller i kommunen

Öckerö kommun följer råd och rekommendationer från nationella och regionala myndigheter. Här hittar du information om verksamheter i kommunen och eventuella ändringar från ordinarie verksamhet. Informationen är indelad i olika områden för att du lätt ska hitta.

Frågor och svar

Det finns en kommungemensam arbetsgrupp för Öckerö kommuns arbete med coronaviruset och sjukdomen covid-19. I gruppen följer vi aktivt händelseutvecklingen, samordnar arbetet och planering samt gör en översyn av rutiner i verksamheterna för att ha en fortsatt beredskap. Arbetet med att kommunicera aktuell och korrekt information som berör kommunen pågår löpande.

Kommunen deltar i samverkanskonferenser tillsammans med närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen för att följa läget och ha tillgång till korrekt information.

Folkhälsomyndigheten har samlat föreskrifter och råd om allas ansvar för att förhindra smittspridning.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd om allas ansvar för att förhindra smittspridninglänk till annan webbplats

Från och med 24 november är det förbjudet att ordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det enda undantaget gäller begravningar, där får max tjugo personer samlas.

Länsstyrelsen: Information om max åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningarlänk till annan webbplats

Du hittar information om bekräftade fall hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats och Västra Götalandsregionen genom Smittskydd Västra Götalandlänk till annan webbplats. Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård. Öckerö kommun publicerar inga siffror över smittade utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens utbrottsinformationlänk till annan webbplats


Det råder patientsekretess inom sjukvården. Det innebär bland annat att uppgifter som sjukdomstillstånd eller personliga uppgifter som bostadsort och arbetsplats inte ges ut. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Det gör inte heller Öckerö kommun.

 

Öckerö kommun är en kommun med få och små enheter. Vi går därför inte ut med antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunala verksamheter för att inte riskera att bryta patientsekretessen och riskera att identifiera boende. Anledningen till detta är den starka sekretess som råder inom hälso- och sjukvården. Vi arbetar aktivt med att skydda våra brukare och våra anställda från att smittas av covid-19 och utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommunicerar så transparent vi kan men värnar samtidigt om integritet och patientsekretess.

Från och med 21 oktober införde Smittskydd Västra Götaland förhållningsregler för boende i samma hushåll där någon har fått sjukdomen covid-19 bekräftad. Det är i linje med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för att förhindra vidare smittspridning av coronaviruset. Det är läkare som meddelar beslut om förhållningsregler vid bekräftad smitta.
Folkhälsomyndigheten: Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga falllänk till annan webbplats
Västra Götalandsregionen: Förhållningsregler för hushållskontakter till person med covid-19 i Västra Götalandlänk till annan webbplats
Försäkringskassan: Information om smittbärarpenninglänk till annan webbplats

Nyheter från Öckerö kommun

Senast uppdaterad: 2020-12-04 10.28

Publicerad: 2020-03-26 16.00
Följ information från ansvariga myndigheter

Om du har frågor eller vill läsa mer hittar du uppdaterad och säkerställd information från ansvariga myndigheter på länkarna nedan.

Allmänna frågor

Du hittar svar på allmänna frågor hos Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.se

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronavirusetlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens samlingssida om covid-19länk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Vid behov av allmän information på olika språk kan du ringa 08-123 680 00.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Västra Götalandsregionens informationssidalänk till annan webbplats

Provtagning för covid-19 i Västra Götalandlänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionens information om provtagning för covid-19länk till annan webbplats

Vårdguiden, 1177.se

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.selänk till annan webbplats