Information om coronaviruset och covid-19

Vi följer händelseutvecklingen kring covid-19. Information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras via våra egna kanaler. Informationen på sidan uppdateras vid behov.

Sedan den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Samtidigt upphör också covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Regeringen har också tagit bort möjligheten för skolor att använda fjärr- eller distansundervisning med anledning av pandemin.

Covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19

Folkhälsomyndigheten betonar att vaccination utgör det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom i covid-19 och spridning av viruset. Vill du veta mer om vaccinationen och var du kan vaccinera dig, vänder du dig till din vårdcentral eller till Vårdguiden 1177.

Boka tid för vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.
Läs mer om vaccinationen hos 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: