Information om coronaviruset och covid-19

Vi följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och sjukdomen covid-19. All information och eventuella förändringar om kommunala verksamheter kommuniceras via våra egna kanaler. Informationen på sidan uppdateras löpande.

Restriktioner, råd och rekommendationer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du information om vad som gäller från och med den 29 september gällande allmänna råd. För dig som inte är fullvaccinerad finns det särskilda råd. Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten: Det här gäller från och med den 29 september Länk till annan webbplats.

På Krisinformation.se hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin.

Till Krisinformation.se: Detta gäller just nu Länk till annan webbplats.

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när de restriktioner som har införts i Sverige och de råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin kan anpassas och helt upphävas.

Till regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats.

Tillfällig covid-19-lag

För att bromsa smittspridningen gäller en tillfällig covid-19-lag (pandemilagen) i Sverige. Lagen innebär att nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster. Länsstyrelsen ska genom tillsyn kontrollera att dessa verksamheter drivs på ett sätt så att trängsel inte uppstår och att människor ska kunna hålla ett säkert avstånd från varandra ur smittskyddssynpunkt.
Till information hos Länsstyrelsen Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Vaccination

Det är Västra Götalandsregionen som har ansvaret för att vaccinera i Västra Götaland. Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

Hur och var kan jag boka tid?

Du får boka tid var du vill men tänk på att välja en mottagning där du även kan ta dos 2. Prova vid ett senare tillfälle om du inte hittar en ledig tid för vaccination.

Till bokningsbara tider i hela Västra Götaland Länk till annan webbplats.

När är det din tur?

Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens prioritetsordning.

Till vaccinationsplanen i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?

Till information hos 1177.se Länk till annan webbplats.

Behöver du eller någon du känner få information muntligt eller med hjälp av tolk?

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst som alternativ till den som inte har möjlighet att gå in och läsa på 1177.se. Du kanske har någon närstående som har svårt att ta till sig skriftlig information eller som inte har tillgång till dator, mobil eller internet? Via telefontjänsten får du allmän information om vaccination mot covid-19. Det är samma information som finns på 1177.se.

Obs! Du kan inte få hjälp med boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.
Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: 07.00-16.00

Frågor om vaccinering via tolk

Ring till det aktuella telefonnumret om du vill ställa frågor om vaccinering via tolk. Därefter kopplar tolken in samtalet till telefontjänsten.
Arabiska: 011-473 00 22
Persiska: 011-473 00 23
Somaliska: 011-473 00 24

Vad gäller i kommunen

Öckerö kommun följer råd och rekommendationer från nationella och regionala myndigheter. Här hittar du information om verksamheter i kommunen och eventuella ändringar från ordinarie verksamhet. Informationen är indelad i olika områden för att du lätt ska hitta.

Frågor och svar

Det finns en kommungemensam arbetsgrupp för Öckerö kommuns arbete med coronaviruset och sjukdomen covid-19. I gruppen följer vi aktivt händelseutvecklingen, samordnar arbetet och planering samt gör en översyn av rutiner i verksamheterna för att ha en fortsatt beredskap. Arbetet med att kommunicera aktuell och korrekt information som berör kommunen pågår löpande.

Kommunen deltar i samverkanskonferenser tillsammans med närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen för att följa läget och ha tillgång till korrekt information.

Du hittar information om bekräftade fall hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. och Västra Götalandsregionen genom Smittskydd Västra Götaland Länk till annan webbplats.. Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård. Öckerö kommun publicerar inga siffror över smittade utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens utbrottsinformation Länk till annan webbplats.


Det råder patientsekretess inom sjukvården. Det innebär bland annat att uppgifter som sjukdomstillstånd eller personliga uppgifter som bostadsort och arbetsplats inte ges ut. Västra Götalandsregionen lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter. Det gör inte heller Öckerö kommun.

 

Öckerö kommun är en kommun med få och små enheter. Vi går därför inte ut med antal bekräftade fall av covid-19 inom kommunala verksamheter för att inte riskera att bryta patientsekretessen och riskera att identifiera boende. Anledningen till detta är den starka sekretess som råder inom hälso- och sjukvården. Vi arbetar aktivt med att skydda våra brukare och våra anställda från att smittas av covid-19 och utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommunicerar så transparent vi kan men värnar samtidigt om integritet och patientsekretess.

Varje vecka publicerar Smittskydd Västra Götaland en veckorapport. Där handlar du bland annat information om antalet fall i Västra Götaland uppdelat per kommun.

Till statistik och karta från Smittskydd Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Nyheter från Öckerö kommun

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Information från ansvariga myndigheter

Till information hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Du hittar svar på allmänna frågor hos:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Vid allmänna frågor kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

På 1177 finns information om coronaviruset. Du hittar även information om vart du vänder dig vid symptom. Det går även ringa 1177 för rådgivning vid sjukdom.

1177.se Länk till annan webbplats.

Vid behov av allmän information på olika språk kan du ringa 08-123 680 00.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är regionalt ansvarig för smittskyddet och för hälso- och sjukvård.

Till information hos Västra Götalandsregionen om covid-19 Länk till annan webbplats.

Till information om provtagning för covid-19 i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

1177: Vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.