Kommunens organisation

Öckerö kommun består av tre förvaltningar. Till varje förvaltning är en nämnd kopplad, där folkvalda politiker sitter. Till kommunen hör också två helägda bolag, Öckerö fastigheter AB och Öckerö Rederi AB.

Politisk organisation

Organisationskarta över politiken.

I Öckerö kommun finns cirka 100 politiker med uppdrag i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. Mandatperioden 2018-2022 styrs Öckerö kommun av en koalition där Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna ingår. Övriga partier; Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, ingår i oppositionen.

Förvaltningsorganisation

Organisationskarta för förvaltningsorganisation.

För att hantera kommunens skolor, äldreomsorg, ekonomi, vatten, avlopp, bostadsplanering, bibliotek, fritidsanläggningar och mycket annat krävs en organisation med anställda. Dessa tjänstepersoner arbetar inom kommunens förvaltningar och olika verksamheter. Inom kommunens förvaltningar är cirka 1 000 personer anställda.

Rådgivande organ