Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fotös lekplats

Lekplatsen på Fotö är placerad på Skiftesvägen. Här finns det gungor, rutschkana, fjädergunga, gungbräda och sandlåda.

Lekplatsen sköts av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2020-07-20 11.18

Publicerad: 2019-07-04 13.19
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö