Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet är en meningsfull syssel­sättning utifrån dina behov och önskemål.

Daglig verksamhet är till för vuxna personer som har en intellektuell funktions­nedsättning, autism­spektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Med våra olika aktiviteter vill vi arbeta för att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, öka din själv­ständighet och utveckling samt förebygga passivitet och isolering.

Daglig verksamhet i Öckerö kommun

För att på bästa sätt möta varje individs intresse och resurser har Daglig verksamhet Öckerö ett utbud där vi erbjuder olika inriktningar när det gäller arbetets karaktär och uppgifter. Vi erbjuder också individuella placeringar i företag och i kommunala verksamheter. Nedan finner du Daglig verksamhets egna arbetsgrupper;

Gemensamma aktiviteter

För att erbjuda ett större socialt kontaktnät och skapa gemenskap inbjuder Daglig verksamhet till en del gemensamma aktiviteter under veckan. I nuläget erbjuder vi;

  • Friskvård i Gösta-hallen
  • Drama-projekt
  • Spelklubben
  • Trubadurstund med allsång

Ansökan om daglig verksamhet

Om du vill ansöka om Daglig verksamhet ta kontakt med kommunens LSS-handläggare. Ring Kommunservice så lotsar de dig vidare till rätt funktion.

Senast uppdaterad: 2019-05-30 16.34

Publicerad: 2019-05-30 16.34