Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet är en meningsfull syssel­sättning utifrån dina behov och önskemål.

Daglig verksamhet är till för vuxna personer som har en intellektuell funktions­nedsättning, autism­spektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Med våra olika aktiviteter vill vi arbeta för att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, öka din själv­ständighet och utveckling samt förebygga passivitet och isolering.

Daglig verksamhet i Öckerö kommun

För att på bästa sätt möta varje individs intresse och resurser har Daglig verksamhet Öckerö ett utbud där vi erbjuder olika inriktningar när det gäller arbetets karaktär och uppgifter. Vi erbjuder också individuella placeringar i företag och i kommunala verksamheter. Nedan finner du Daglig verksamhets egna arbetsgrupper;

Gemensamma aktiviteter

För att erbjuda ett större socialt kontaktnät och skapa gemenskap inbjuder Daglig verksamhet till en del gemensamma aktiviteter under veckan. I nuläget erbjuder vi;

 • Friskvård i Gösta-hallen
 • Drama-projekt
 • Spelklubben
 • Trubadurstund med allsång

Ansökan om daglig verksamhet

Om du vill ansöka om Daglig verksamhet ta kontakt med kommunens LSS-handläggare. Ring Kommunservice så lotsar de dig vidare till rätt funktion.

Riktlinjer för resor till daglig verksamhet

Om ett beslut tagits av LSS-handläggare i Öckerö kommun att en brukare ska delta i en daglig verksamhet som kommunen bekostar, så ska brukaren ha rätt till färdtjänstresor till och från verksamheten. Dessa riktlinjer ska brukarna få information om inför ansökan om resorna.

 • Du söker resor hos färdtjänsthandläggaren i kommunen.
 • Färdtjänsthandläggaren handlägger beslut om resor till och från daglig verksamhet.
 • Du får resa två gånger per dag till daglig verksamhet, fem dagar i veckan. Det gäller inte för lördagar och söndagar.
 • Du reser från där du bor till och från daglig verksamhet. Två adresser går bra om brukaren har två olika bostäder (till exempel gruppbostad, egen bostad, kortidsvistelse).
 • Resorna görs efter beslut med taxi eller specialfordon. För en brukare som inte kan åka tillsammans med andra krävs ett särskilt beslut om ensamåkning. Annars gäller samåkning med andra personer.
 • Brukaren kan efter särskilt beslut åka med en ledsagare. Om särskilda skäl finns kan ett beslut förenas med villkor om att en ledsagare ska medfölja tillståndshavaren under resan.
 • När en assistent medföljer som ledsagare på resan till daglig verksamhet får assistenten själv ta sig tillbaka med allmänna kommunikationer.
 • Hjälpmedel som inte behövs under själva resan får tas med om de inte leder till behov av annan fordonstyp eller upptar plats för annan resenär.
 • Resor som görs av verksamheten under dagen bekostas av verksamheten.
 • Ska brukaren göra en fritidsresa före eller efter daglig verksamhet görs denna resa som en färdtjänstresa med egenavgift.
 • Resor till daglig verksamhet gäller för personer 18 till 65 år. I särskilda skäl till 67 år.
 • Ett beslut på tillstånd för resor till och från daglig verksamhet är giltigt som längst i 2 år.
 • Brukaren betalar ingen egenavgift för resan utan faktureras i förskott motsvarande beloppet för ett periodkort. Juli är betalningsfri. Vilken summa som faktureras bestäms i den kommun som den dagliga verksamheten sker. Idag gäller periodkort för Öckerö kommun eller periodkort Göteborg+. Detta kommer att ändras i och med att Västtrafik ändrar zoner 2020-11-04. Kostnaden blir då 795 kr i månaden från och med 2020-12-01.

Senast uppdaterad: 2021-02-22 16.51

Publicerad: 2019-05-30 16.34