Skapande skola

Skapande skola och skapande förskola är ett statligt bidrag som kommunen söker från Kulturrådet.

Bidraget gör att konst och kultur integreras i förskolan och grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att elevernas möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

I vår kommun arbetar vi med skapande skola ute på kommunens enheter med projekt för olika åldrar. Vi som arbetar med skapande skola är rektorer i en styrgrupp samt skolornas kulturombud och en samordnare.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö