Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kulturskola

Kulturskolan är en del av Öckerö kommuns skolverksamhet och vi är ett estetiskt komplement till övrig skolutbildning. Hos oss kan elever från årskurs 2 upp till gymnasiet delta i de olika kurser vi erbjuder.

Vi ger eleven möjlighet att träna uttrycksförmåga och fantasi genom arbete med kreativitet och skapande. Vi arbetar med elevernas självförtroende, självkänsla och vi tränar samarbete genom olika projekt som genomförs under läsåret. Lärarna arbetar pedagogiskt och långsiktigt där elevernas olika intressen tillvaratas och hänsyn tas till elevernas olika behov. Kulturskolan finns på Facebooklänk till annan webbplats och Instagramlänk till annan webbplats. Logga in på mina sidorlänk till annan webbplats

Kulturskolan - bild - uppvisning.jpg

Kurser och grupper

Här hittar du information om alla kurser och grupper vi erbjuder inom kulturskolan.

kulturskolan - bild - drama.jpg

Regler och avgifter

Här hittar du information om regler och avgifter för kulturskolan

Kulturskolan - bild - drama.jpg

Ansök till Kulturskolan

Anmäl dig till våra klasser och grupper. Du behöver skapa ett konto och logga in för att göra anmälan.

Nyheter


  • Fullmäktige antog 2020-10-09 beslut om att höja elevtaxorna till Kulturskolan from. VT-21 


  • V.35 går info ut till dig som är antagen och blivit nyantagen
    V.36 Terminstart elever
    V.37 Köbesked till dig som får fortsätta köa skickas ut

  • Kulturskolan i Öckerö kommun har fått beviljat ett pilotstöd från förvaltningen för kulturutveckling inom Västra Götalandsregionen.

  • Martin Eliasson
    Följ Kulturskolan "porträttet 2020" på sociala medier

Evenemang

Nov »