Ung i kommunen

För att barn och unga ska kunna ha en aktiv och meningsfull fritid och inflytande över sin vardag görs olika insatser i Öckerö kommun. Här har vi samlat information för dig som är ung.

Fritidsgård

För ungdomar som går i högstadiet och gymnasiet erbjuds öppen verksamhet på Öckerö fritidsgård.

På fritidsgården är inga drömmar för stora. Vi försöker alltid möta ungdomars idéer och önskemål och hjälpa dem att skapa en innehållsrik och värdefull fritid för sig själva och sina vänner. Du hittar mer information på Fritidsgårdens sida.

Kulturskolan

Kulturskolan är en del av Öckerö kommuns skolverksamhet och ett estetiskt komplement till övrig skolutbildning. Hos oss kan elever från åk 2 ända upp till gymnasiet delta i de olika kurser vi erbjuder. Du hittar mer information på Kulturskolans sida.

Ungdomspeng

Alla ungdomar 13-19 år boende i Öckerö kommun kan söka pengar från Fritidsgården för att förverkliga ett projekt eller en idé.

Vem kan söka?

Alla ungdomar 13-19 år boende i Öckerö kommun. För att söka krävs minst två personer.

Vad kan man söka för?

Alla tänkbara aktiviteter, projekt och arrangemang - t.ex. cirkusskola, föreläsningar, akvarellkurs, LAN, temakvällar, läger, badresa, modevisning, disco m.m.

Hur mycket kan man söka för?

Som minst 500 kr och som mest 5000 kr.

Vad kan man inte söka för?

Aktiviteter, projekt och arrangemang som inte är till för alla mellan 13-19 år.

Man kan inte söka för aktiviteter drivna av föreningar, skola, kulturskola eller företag. Man kan inte heller söka för material, om inte materialet behövs för projektet/aktiviteten.

Vad kan man ta för deltagaravgifter?

  • 50 kronor per kvällsaktivitet, som t.ex. disco eller pizzakväll
  • 100 kronor per kvälls- och dagsutflykt som t.ex. Ullared eller Skara Sommarland
  • 300 kronor per tvådagarsaktivitet som t.ex. läger eller LAN

Grundläggande krav

Projektet/aktiviteten måste följa samhällets grundläggande värderingar och ha minst 10 deltagare vid genomförandet.

Hur gör man?

Antingen söker man via e-tjänsten Sök ungdomspeng eller så får man hjälp av fritidsledarna på Öckerö fritidsgård.

Vem beslutar om pengarna?

Det finns en beslutsgrupp med 8 ungdomar i ålderna 13-19 år som är representanter för högstadiet, gymnasiet, föreningar och fritidsgården. Dessa får stöd och hjälp av fritidsledarna på Öckerö fritidsgård.

Redovisning:

Redovisning skall ske senast 1 månad efter avslutad aktivitet. Använd dig av e-tjänsten Redovisa ungdomspeng eller ta hjälp av personalen på fritidsgården.

För mer information kontakta Öckerö fritidsgård.

EKAM - en kväll att minnas

Sen 1995 har Öckerö fritidsgård årligen anordnat niornas avslutningsfest ”EKAM- en kväll att minnas”. På festen som hålls på hemlig ort blir det mat, dans och aktiviteter. Transport ordnas för eleverna till och från kommunen.

HBTQ+-verksamhet

För mer info eller har du som ungdom eller förälder frågor kontakta oss gärna på : 0702274269

Fritidsassistent Sanna Einald sanna.einald@ockero.se 

Fritidsassistent Johannna Olsson johanna.l.olsson@ockero.se

Cykel- och mopedgarage

Det finns ett cykel- och mopedgarage vid fritidsgården för ungdomar mellan 13-19 år. Garaget bemannas av kunniga vuxna som hjälper er med reparationer av cyklar och mopeder m.m.

Syfte med garaget är att öka trafiksäkerheten och kunskapen kring cyklar och mopeders utrustning. Vi hoppas också att ni får goa samtal i garaget om vikten av att ha trafiksäkra cyklar och mopeder.

Har du frågor eller funderingar kontakta:

Fritidsassistent Tore Stenman tore.stenman@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: