Ung i kommunen

För att barn och unga ska kunna ha en aktiv och meningsfull fritid och inflytande över sin vardag görs olika insatser i Öckerö kommun. Här har vi samlat information för dig som är 13-19 år.

Fritidsgård

För ungdomar som går i högstadiet och gymnasiet erbjuds öppen verksamhet på Öckerö fritidsgård.

På fritidsgården är inga drömmar för stora. Vi försöker alltid möta ungdomars idéer och önskemål och hjälpa dem att skapa en innehållsrik och värdefull fritid för sig själva och sina vänner. Du hittar mer information på Fritidsgårdens sida.

Kulturskolan

Kulturskolan är en del av Öckerö kommuns skolverksamhet och ett estetiskt komplement till övrig skolutbildning. Hos oss kan elever från åk 2 ända upp till gymnasiet delta i de olika kurser vi erbjuder. Du hittar mer information på Kulturskolans sida.

Lupp - Ungdomsenkät

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga. Ungdomsenkäten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt.

Lupp-enkäten ges ut av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) för att kommuner och regioner ska kunna kartlägga ungas livssituation. Öckerö kommun genomförde Lupp 2011 och exempelvis bygger stora delar av Ungdomsprogrammet på resultaten därifrån. Genom Lupp 2017 följdes utvecklingen upp: hur ungdomarna i dag ser på sådant som inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin fritid, hälsa, trygghet och framtid.

 

Genomförande och resultat 2017

Undersökningens målgrupp har 2017 varit elever i årskurs 8 och totalt utgörs undersökningens urval av 164 elever. Svarsfrekvensen var hög: 92 procent vilket innebär att resultaten ger en bra bild av åk 8-eleverna i kommunen. Tjejerna är något överrepresenterade bland svaren, men detta är samtidigt osäkert då inte alla har besvarat frågan om kön. När det gäller boendegeografi är Öckerö-borna något överrepresenterade jämfört med övriga.

Resultaten redovisas uppdelat på tjejer/killar och på boendeområde i kommunen. Resultaten jämförs också med ett ”GR-snitt” baserat på samtliga åk8-elever som deltagit i Lupp-undersökningen i Göteborgsregionen. Utöver Öckerö är gäller det: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Stenungsund och Tjörn. Öckerös resultat för 2017 jämförs också med resultaten från 2011.

Resultaten från Lupp 2017 visar till exempel att:

  • Nästan var tredje elev tycker att det finns för lite att göra på fritiden
  • Bara hälften uppger att de alltid är trygga i skolan (inte ens hälften av tjejerna)
  • Drygt hälften uppger att de vill vara med och påverka i frågor som rör den egna kommunen (fler tjejer än killar)
  • Nästan 40 procent uppger att de under det senaste halvåret blivit utsatta för brott eller hot om brott
  • 9 av 10 tjejer uppger att de minst flera gånger i veckan haft besvär med huvudvärk, magont, stress, nedstämdhet och/eller sömnproblem (mindre än varannan kille)
  • Tre av fyra åk8-elever räknar med att de kommer att läsa vidare efter grundskolan (fler tjejer än killar)

 

Politik för ungdomsinflytande

Den 17 juni 2014 beslutade riksdagen om en ny ungdomspolitik med det nya målet att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Att unga ska ha ett bra liv innebär bland annat en bra levnadsstandard, att må bra, att kunna påverka sitt eget liv och att ha samma rättigheter och möjligheter att delta i samhället som andra grupper har.

Det går bland annat att knyta an LUPP-resultaten till visionen Öckerö 365 samt mandatmålen för 2019-2022:

Mandatmål 3: ”Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande”. Här är det viktigt med ökad samverkan för att minska psykisk ohälsa.
Mandatmål 4: ”Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier”. Studiero och trygghet i skolan är viktigt.
Mandatmål 10: ”Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka.”
Politikerna betonar att fritiden är viktig för de unga och att det är viktigt med värdegrundsarbete

 

Mer om Lupp

Läs mer om Lupp-undersökningen på MUCF:s hemsida Länk till annan webbplats.

Resultaten för Lupp 2017 Öckerö åk 8 Pdf, 1.5 MB.

Slutrapport med forskaranalyser av Lupp 2017 Pdf, 2.6 MB.

Gör Lupp-quiz för Öckerös resultat 2017 Länk till annan webbplats.


Resultat från Lupp 2011

Lupp-rapport åk 7 - 9 Pdf, 1.2 MB.

Lupp-rapport åk 1 -3 Pdf, 942.7 kB.

Lupp-rapport 19-25 år Pdf, 837 kB.

Ungdomspeng

Alla ungdomar 13-19 år boende i Öckerö kommun kan söka pengar från Fritidsgården för att förverkliga ett projekt eller en idé.

Vem kan söka?

Alla ungdomar 13-19 år boende i Öckerö kommun. För att söka krävs minst två personer.

Vad kan man söka för?

Alla tänkbara aktiviteter, projekt och arrangemang - t.ex. cirkusskola, föreläsningar, akvarellkurs, LAN, temakvällar, läger, badresa, modevisning, disco m.m.

Hur mycket kan man söka för?

Som minst 500 kr och som mest 5000 kr.

Vad kan man inte söka för?

Aktiviteter, projekt och arrangemang som inte är till för alla mellan 13-19 år.

Man kan inte söka för aktiviteter drivna av föreningar, skola, kulturskola eller företag. Man kan inte heller söka för material, om inte materialet behövs för projektet/aktiviteten.

Vad kan man ta för deltagaravgifter?

  • 50 kronor per kvällsaktivitet, som t.ex. disco eller pizzakväll
  • 100 kronor per kvälls- och dagsutflykt som t.ex. Ullared eller Skara Sommarland
  • 300 kronor per tvådagarsaktivitet som t.ex. läger eller LAN

Grundläggande krav

Projektet/aktiviteten måste följa samhällets grundläggande värderingar och ha minst 10 deltagare vid genomförandet.

Hur gör man?

Antingen söker man via e-tjänsten Sök ungdomspeng eller så får man hjälp av fritidsledarna på Öckerö fritidsgård.

Vem beslutar om pengarna?

Det finns en beslutsgrupp med 8 ungdomar i ålderna 13-19 år som är representanter för högstadiet, gymnasiet, föreningar och fritidsgården. Dessa får stöd och hjälp av fritidsledarna på Öckerö fritidsgård.

Redovisning:

Redovisning skall ske senast 1 månad efter avslutad aktivitet. Använd dig av e-tjänsten Redovisa ungdomspeng eller ta hjälp av personalen på fritidsgården.

För mer information kontakta Öckerö fritidsgård.


EKAM - en kväll att minnas

Öckerö fritidsgård vill meddela att årets upplaga av 9:ornas avslutningsfest EKAM ställs in. Evenemanget ställs in för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

 

Sen 1995 har Öckerö fritidsgård årligen anordnat niornas avslutningsfest ”EKAM- en kväll att minnas”. Kvällen inleds med att alla nior går i parad från Öckerö bibliotek ner till Öckerö hamn, där föräldrar, släkt och vänner väntar. I hamnen spelas härlig sommarmusik medan ungdomarna går upp för den röda mattan och ombord på färjan som tar dem till hemlig destination. Under kvällen bjuds de på trerättersmiddag fint uppdukad på vita linnedukar. Det blir tal och prisutdelningar och underhållning med dans. Efter midnatt kommer de tillbaks till kommunen, trötta och glada efter att ha varit med om ” En kväll att minnas”. Ett arrangemang som blivit väldigt uppskattat av våra kommuninvånare.

Under hösten samlar vi alla nior till en återträff i Öckerö fritidsgård där de får återuppleva gamla minnen med hjälp av bildspel. Alla ungdomar får dessutom också en länk till ett fotogalleri från den stora festen.

Tack till alla sponsorer - utan er ingen fest!

HBTQ+-verksamhet

För mer info om var, när och hur HBTQ+ hänget har sina aktiviteter se Facebook: HBTQ+ HÄNG ÖCKERÖ. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du som ungdom eller förälder frågor kontakta oss gärna:

Viveka Elisson viveka.elisson@ockero.se

Johannna Olsson johanna.l.olsson@ockero.se

Cykel- och mopedgarage

Under 2018 öppnades ett nytt cykel- och mopedgarage vid nya fritidsgården för er ungdomar mellan 13-19 år. Det är ett samarbete mellan Öckerö fritidsgård och Hönö motorklubb (HMK). Under corona har HMK's representanter paus.

Öppettider: Onsdagar 17.30-20.00

Garaget bemannas av kunniga vuxna från HMK som hjälper er med reparationer av cyklar och mopeder m.m.

Syfte med garaget är att öka trafiksäkerheten och kunskapen kring cyklar och mopeders utrustning. Vi hoppas också att ni får goa samtal i garaget om vikten av att ha trafiksäkra cyklar och mopeder.

Har du frågor eller funderingar kontakta: Tore Stenman

tore.stenman@ockero.se

031-978855

Senast uppdaterad:

Publicerad: