Öckerö seglande gymnasieskola

På Öckerö seglande gymnasieskola arbetar vi med havet som klassrum, världen som arbetsplats och skärgården som inspiration. Skolan grundades 1999 och har ca 300 elever.

Vi erbjuder fyra program: naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, sjöfartsutbildningen med två inriktningar: däck och maskin samt marinteknikutbildningen. Alla våra program har någon anknytning till havet eller sjöfarten.

Världsomspännande seglingar med T/S Gunilla

Om du väljer att läsa samhäll, natur eller sjöfart med däcksinriktning utgör resorna med skolfartyget T/S Gunilla en viktig del av din utbildning. Tillsammans med klasskamrater och en lärare får du ge dig ut på seglingar med T/S Gunilla. Rutten är planerad utifrån väder och vind, men framförallt utifrån kursplanerna på programmen. vårt mål är att du ska få se och uppleva det vi läser om i skolan på riktigt.

Seglingarna som du gör som elev är cirka två månader långa, lika uppskattade som utmanande. Du behöver ingen tidigare seglingserfarenhet för att söka till oss.

Våra kärnvärden

Trygghet – hur vi känner oss
Vi har ett medmänskligt samspel på skolan där alla vågar och får höras, synas och blir bekräftade. Vi respekterar varandra och lär oss att samarbeta i olika situationer iland och till sjöss.
Arbetssätt – hur vi jobbar

Vi känner nyfikenhet, glädje och lust att lära i nya miljöer och i utbyte med andra kulturer och människor. Vi utvecklar förmågan att reflektera, dra slutsatser, tänka kritiskt och se nya perspektiv. Vi tar in världen i våra klassrum och tar med vårt klassrum ut i världen.
Skolmiljön – hur vi har det

Vi arbetar i en inspirerande miljö nära hav och natur som stimulerar våra sinnen.

Nytt från läsåret 2023-2024

Från läsåret 2023-2024 erbjuder vi marinteknikutbildningen med inriktning mot service och reparation. Utbildningen är ett yrkesprogram som ger dig behörighet att arbeta som marintekniker. Genom APL (arbetsförlagt lärande) får du även praktisk erfarenhet av yrket och chans att knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Besök oss

Du är alltid välkommen att besöka skolan. Ring oss så kan vi komma överens om en lämplig tid då du kan komma och skugga en klass. Eller besök oss på öppet hus! Du hittar kontaktuppgifter på vår hemsida.

Besök Öckerö seglande gymnasieskolas webbplats. Länk till annan webbplats.

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Lina Häggman

Studie- och yrkesvägledare

Besöksadress
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö