Öckerö seglande gymnasieskola

På Öckerö seglande gymnasieskola har vi havet som klassrum. Skolan grundades 1999 och har ca 300 elever.

Vi erbjuder tre program: naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och sjöfartsprogrammet med två inriktningar, däck och maskin. Våra tre program har alla anknytning till havet och sjöfarten.

Om skolan

Våra tre program har alla anknytning till havet och sjöfarten och använder seglingarna med T/S Gunilla på olika sätt i utbildningen.

På Öckerö seglande gymnasieskola erbjuder vi en krävande utbildning i ett tillåtande klimat. Vi har verklighetsförankrad undervisning på riktigt genom att eleverna tillbringar tid på vårt segelskepp och i hamnar världen över.

Våra kärnvärden

Trygghet – hur vi känner oss
Vi har ett medmänskligt samspel på skolan där alla vågar och får höras, synas och blir bekräftade.
Vi respekterar varandra och lär oss att samarbeta i olika situationer iland och till sjöss.
Arbetssätt – hur vi jobbar

Vi känner nyfikenhet, glädje och lust att lära i nya miljöer och i utbyte med andra kulturer och människor. Vi utvecklar förmågan att reflektera, dra slutsatser, tänka kritiskt och se nya perspektiv. Vi tar in världen i våra klassrum och tar med vårt klassrum ut i världen.
Skolmiljön – hur vi har det

Vi arbetar i en inspirerande miljö nära hav och natur som stimulerar våra sinnen.

Teknik

På skolan har vi en lärplattform där elever och lärare tillsammans arbetar med lektionsinnehåll, planeringar, redovisningar, feedback och bedömningar. Eleverna har sina egna datorer men kan också låna dagtid på skolan och förstås ombord på T/S Gunilla. En PC-miljö ligger som grund för vår verksamhet, men det mesta av det vi gör kan utföras lika bra med Apples produkter.

Besök oss

Du är alltid välkommen att besöka skolan. Ring oss så kan vi komma överens om en lämplig tid då du kan komma och skugga en klass.

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Lina Häggman

Studie- och yrkesvägledare

Besöksadress
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö