Sjukresor

Sjukresor för dig som har färdtjänsttillstånd

En sjukresa är en resa mellan ditt hem där du är folkbokförd och en vårdgivare till exempel en läkare, sjukgymnast eller tandläkare.

Om du av hälsoskäl behöver resa med sjukresetaxi och inte kan resa med kollektivtrafiken, behöver du ett reseintyg. Kontakta din vårdgivare som kan skriva ett reseintyg om du har medicinska skäl att åka med sjukresetaxi. Reseintyg för sjukresetaxi krävs även om du har frikort för sjukresa.

 

Mer information hittar du hos 1177. Länk till annan webbplats.


För dig med färdtjänsttillstånd

Kommunalt färdtjänsttillstånd börjar gälla som reseintyg för sjukresa med taxi från och med 1 september 2022 och gäller till och med det slutdatum som angivits på ditt färdtjänsttillstånd. Du måste skicka en kopia på ditt färdtjänstbeslut till Sjukreseenheten på Västra Götalandsregionen.

Om ditt färdtjänsttillstånd är registrerat hos Sjukreseenheten behöver du inte ett reseintyg för sjukresetaxi från vården under den period som ditt färdtjänsttillstånd gäller.


Skicka en kopia på ditt färdtjänsttillstånd till
Sjukreseenheten
Regionens hus
462 80 Vänersborg
E-post: sjukresor@vgregion.se (bifoga filen i PDF-format)


Om du har frågor om sjukresor kan du kontakta kundtjänst för sjukresor

Telefon: 010-47 32 100 vardagar kl 8-12.

E-post: sjukresor@vgregion.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:
.

Kontakt

För kontakt med handläggare för färdtjänst:

Öckerö kommunservice

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö