Försäkringar

Öckerö kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring - avtal UH201714 - med Protector Försäkring. Försäkringen gäller för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller också för ensamkommande barn och ungdomar.

Försäkringens innehåll

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar dygnet runt för de flesta grupper i försäkringen. För vissa grupper gäller försäkringen endast vid skol-/verksamhetstid. Med olycksfallsskada menas kroppsskada som drabbar dig genom oförutsedd plötslig yttre händelse.

Observera att försäkringen är en grundförsäkring och endast gäller för olycksfall. Som förälder bör du alltså ha en privat försäkring som även täcker sjukdom och en reseförsäkring.

Försäkringsbesked

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Information Kommunolycksfall.pdf Pdf, 228.3 kB. 228.3 kB 2020-12-18 13.21
Villkor_-_olycksfall_PS210_PS210_(2019-07-01).pdf Pdf, 739.1 kB. 739.1 kB 2020-12-18 13.21
Försäkringsbesked 2021.pdf Pdf, 82.8 kB. 82.8 kB 2021-09-02 12.05

Åtgärder vid skada

En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade:

Tänk på att taxiresor till/från skola skall vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Protector innan resan påbörjas.

Vilka omfattas av försäkringen?

Dygnet runt

 • Barn i förskoleverksamhet, daghem och familjehem
 • Elever i kommunens sär-, grund- och gymnasieskola
 • Elever i friskolor i Öckerö kommun
 • Elever som går i annan kommuns sär-, grund-, gymnasie- eller friskola
 • Ensamkommande flyktingbarn

Skoltid/verksamhetstid

 • Deltagare i daglig verksamhet
 • Personer organiserade i väntjänst/frivilliga inom kommunal verksamhet
 • Barn omhändertagna enligt LVU eller placerade efter beslut (SoL, LSS)
 • Personer i arbetsmarknadsåtgärder enligt SoL och LSS
 • Arbetslösa ungdomar i arbetsmarknadsåtgärder till och med 24 år
 • Personer i komvux (grundvux, särvux, gymnasievux och SFI)

Tjänstereseförsäkring

Kommunen har även en tjänstereseförsäkring med bolaget Europ Assistance som omfattar förutom kommunens anställda och förtroendevalda också elever i årskurs 9 i kommunens grundskola och elever i kommunens gymnasieskola.

Mer om försäkringens innehåll får du som anställd i kommunen på intranätet: Försäkringsvillkor Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö