Digitalt stöd i hemmet

Ett sätt att förebygga eller bryta besvärande ensamhet bland äldre är genom att öka kunskapen om att använda digitala tjänster och kommunikations­verktyg i vardagen såsom smart­phones, surfplatta eller dator.

Med hjälp och stöd i att använda internet och olika digitala tjänster blir det lättare att hålla kontakten med nära och kära, eller göra något för nytta eller nöje.

Projektet Digitalt stöd i hemmet

Genom att erbjuda ett digitalt stöd i hemmet hoppas Öckerö kommun kunna bidra till att motverka ofrivillig ensamhet. Digitalt stöd i hemmet hjälper dig som är 70+ eller har beviljad hemtjänst­insats, som är ny på digitala tjänster och verktyg, att efter bästa förmåga komma igång.

Uppgifter som utförs

Digitalt stöd i hemmet erbjuder kostnadsfri hjälp och stöd via hembe­sök, rådgivning via telefon eller videomöte.

Uppgifter som kan utföras är till exempel:

  • Hjälp att installera och komma igång med olika appar och program i smarttelefon, surfplatta och smart-TV.
  • Rådgivning om bra kommunikationsappar t.ex. videosamtal såsom Skype, FaceTime.
  • Rådgivning om bra appar som främjar sociala aktiviteter och bryter isolering såsom exempelvis spel eller sociala aktiviteter.
  • Rådgivning om bra digitala samhällstjänster t.ex. 1177 Vårdguiden.
  • Hjälp med att komma igång med t.ex. playtjänster, poddar.
  • Inställningar av konton för olika appar och program t.ex. Facebook eller Google.
  • Installation av Chromecast, Apple-TV eller liknande.
  • Hjälp med digitala verktyg såsom VR-glasögon.

Uppgifter som inte ingår

Digitalt stöd i hemmet inkluderar ej arbete som kräver fackkun­skap inom IT-support t.ex. felsökning, reparation, installation av hårdva­ra, byte av operativsystem, installation av t.ex. Officepaket eller motsvar­ande.

Digitalt stöd i hemmet utför inte tjänster som erbjuds av den enskil­des leverantör av digital-TV, IP-telefoni eller fiberanslutning.

Digitalt stöd i hemmet kan inte användas för att utföra digitala tjänster åt den enskilde utan är endast ett stöd i att komma igång så att den enskilde därefter kan utföra tjänsterna på egen hand.

För din trygghet och säkerhet

Den som innehar anställning som Digitalt stöd i hemmet har sekretess och ska alltid legitimera sig med legitimation från Öckerö kommun vid hembesök.

Du ska aldrig lämna ut användarnamn, lösenord eller personliga koder till den som är anställd som Digitalt stöd i hemmet. Det är alltid du själv som ska skriva in personliga koder och lösenord. Digitalt stöd i hemmet kan ej vara behjälplig med BankID eller e-handel.

Kontakta oss

Telefon: 031-97 88 89
E-post: digitaltstodihemmet@ockero.se

Hembesök/rådgivning/tidsbokning: måndag-onsdag samt fredag mellan kl. 10-16.30.

Drop-in: Det finns även möjlighet till drop-in på Solhöjden (matsalen) torsdagar kl. 10-16.30 (stängt för lunch 12-12.30).

För avbokningar, kontakta kommunservice via telefon: 031-97 62 00

Tänk på det här innan du kontaktar oss

För att digitalt stöd i hemmet ska kunna hjälpa dig behöver den utrustning som du vill ha hjälp med (exempelvis smartphone, surfplatta eller dator) finnas på plats. Du behöver även ha ett fungerande internetabonnemang.
Utrustning skaffar och betalar du för själv men själva tjänsten Digitalt stöd i hemmet är kostnadsfri.

Informationsblad Digitalt stöd i hemmet Pdf, 140.1 kB.

Material från informationsträff Pdf, 1.4 MB.


Välkommen att kontakta Andreas

Andreas och Pontus

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö