Funktionsnedsättning

down syndrome - glada killar.jpg

Stöd enligt lag om stöd och service

Stöd till personer med funktionsnedsättning kan fås genom olika insatser så som hemtjänst, boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans och ledsagarservice

glad ung tjej.jpg

Psykisk funktionsnedsättning

För dig med psykisk funktionsnedsättning som behöver stöd och hjälp i din vardag kan Öckerö kommun erbjuda dig olika typer av stöd och hjälp.

daglig verksamhet.jpg

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet riktar sig till personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.