Svenska för invandrare

För dig som är nyinflyttad till Sverige och saknar kunskaper i det svenska språket finns svenska för invandrare (sfi). Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället.

Hur fungerar sfi?

All undervisning är gratis och du behöver inte betala för böcker eller material som du använder under kursen, men du har inte rätt till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

För att kunna erbjuda ett så brett utbud av sfi som möjligt har Öckerö kommun ett avtal med vuxenutbildningen i Göteborg, vilket gör att du som är folkbokförd i Öckerö kommun studerar sfi hos någon av anordnarna i Göteborgs kommun.

Svenska för invandrare, sfi - Göteborgs Stad (goteborg.se) Länk till annan webbplats.

Ansök till Sfi

Du har rätt att delta i sfi om du är folkbokförd i Öckerö kommun, är 20 år och inte har svenska som modersmål. Du söker till sfi direkt via Göteborgs stads hemsida. Där bokar du en tid för ett informationsmöte inför din ansökan. Efter informationen har du ett enskilt samtal med en pedagog och tolk, som hjälper dig att hitta rätt kurs i sfi.

Ansök till sfi - Göteborgs stad (goteborg.se) Länk till annan webbplats.

Från och med 1 juni 2023 kan du som är flykting från Ukraina studera sfi. För att anmäla dig till sfi söker du via Göteborgs stads hemsida.

Swedish for Ukrainians - Göteborgs Stad (goteborg.se) Länk till annan webbplats.

Läsa sfi på folkhögskola

Sfi erbjuds även på en del folkhögskolor. Om du är intresserad av att läsa sfi på folkhögskola, kontaktar du folkhögskolan direkt.

Folkhögskola.nu - alla folkhögskolor och alla deras kurser (folkhogskola.nu)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Brita Malmcrona

Rektor vuxenutbildning

Andrea Hansson

Studie- och yrkesvägledare
Högstadiet, Komvux, Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Lina Häggman

Studie- och yrkesvägledare
Gymnasiet, Komvux och IMA/Studiecentrum

 

För kontakt via telefon, välkommen att ringa kommunens växel: 031-976200