Tillgänglighetsredogörelse

Öckerö kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen ockero.se och dess undersidor. Här beskriver vi hur ockero.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om om tillgänglighet till offentlig service, WCAG 2.1 nivå AA. Vi arbetar kontinuerligt för att åtgärda eventuella brister som finns.

Vad du kan göra om du inte kan använda delar av webbplatsen

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Anmäl brist i webbplatsens tillgänglighet

Personuppgifter
Personuppgifter

Beskriv hur webbplatsen brister i tillgänglighet. Ju tydligare du kan beskriva problemet, desto större möjligheter har vi att kunna granska din anmälan och åtgärda problemet.

Ange vilken webbadress som du upptäckte bristande webbtillgänglighet på.

Om du inte kunde fylla i en webbadress, beskriv hur du kommit till sidan med problemet.
Vill du ha återkoppling när bristen är åtgärdad?
Vill du ha återkoppling när bristen är åtgärdad?


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och säga det.

Bristande förenlighet med lagkraven

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service, på grund av brister som beskrivs nedan. De allra flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister.

Responsivitet

Dokument som finns på webbplatsen uppfyller inte kraven på responsivitet. Det innebär att om du kommer till ett dokument från mobil eller surfplatta kommer inte sidorna att anpassa sig till formatet.

Oskäligt betungande anpassning

Öckerö kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

  • Webbplatsen innehåller dokument som inte är fullt tillgängliga. Det gäller bland annat inscannade handlingar och dokument som publicerats tidigare på ockero.se. Det krävs ett omfattande manuellt arbete för att formatera om alla handlingar och dokument. Därför är inte alla handlingar och dokument tillgängliga fullt ut. Vi har som ambition att dokument som läggs ut på vår webbplats framöver ska uppfylla tillgänglighetskraven.
  • Kommunfullmäktiges sammanträden som direktsänds är inte textade. Vi publicerar protokoll från sammanträdena på vår webbplats i efterhand.

Hur vi testat webbplatsen

Öckerö kommun har gjort en manuell granskning av ockero.se för kraven enligt WCAG 2.1 nivå AA. Senaste bedömningen gjordes i september 2020. Granskningen har gjorts med Myndigheten för digital förvaltnings checklista för tillgänglighet.

Webbplatsen publicerades 26 juni 2019.

Redogörelsen uppdaterades senast september 2020.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö