Återvinningscentraler

På våra fem bemannade återvinningscentraler tar vi emot övrigt avfall från hushåll och verksamheter. Där tar vi också emot avfall som omfattas av producentansvar såsom kyl och frys, spisar och övrigt elavfall. Kärrsvik är den återvinningcentral som tar emot flest olika fraktioner.

Du hittar öppettider och vad du kan slänga på varje central på respektive sida.

Senast uppdaterad:

Publicerad: