Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anmäl uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Om du inte kommer att använda din fastighet som bostad under en period kan du anmäla upphåll av hämtning av hushållsavfallet.

Publicerad den: 2019-06-24 09.48
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö