Författningssamling och styrande dokument

Här hittar du de styrdokument som gäller för Öckerö kommun. Det är till exempel reglementen, policys och planer.

Författningssamlingen är ett komplement till kommunallagen och övriga lagar och föreskrifter som styr den kommunala verksamheten.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ägardirektiv för kommunens helägda aktiebolag.pdf 300.2 kB 2021-07-01 09.38
Bolagsordning Öckerö bostads AB.pdf 186.9 kB 2021-07-01 10.01
Bolagsordning för Öckerö fastighetsutveckling AB.pdf 158.3 kB 2021-07-01 10.11
Bolagsordning för Öckerö fastighets AB.pdf 186.6 kB 2021-07-01 10.49
Bolagsordning för Öckerö fastighetsservice AB.pdf 191.3 kB 2021-07-01 10.55
Bolagsordning för Öckerö rederi AB.pdf 186.1 kB 2021-07-01 11.02

Senast uppdaterad: 2021-08-04 16.38

Publicerad: 2019-02-19 12.32
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö