Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Författningssamling och styrande dokument

Här hittar du de styrdokument som gäller för Öckerö kommun. Det är till exempel reglementen, policys och planer.

Författningssamlingen är ett komplement till kommunallagen och övriga lagar och föreskrifter som styr den kommunala verksamheten.

Senast uppdaterad: 2021-05-06 15.47

Publicerad: 2019-02-19 12.32
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö