Beslut om att bilda Grötö Knötens naturreservat

Kommunfullmäktige i Öckerö kommun har den 2023-11-23 beslutat att bilda naturreservat på Grötö och meddelat föreskrifter för naturreservatet. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken.

Översiktskarta Grötö Knöten

På Grötös nordligaste del ligger Knöten, ett område med magra betesmarker och med en rik flora av sällsynta och hävdgynnade arter samt ett vattenområde med grunda mjukbottnar och ålgräs.

Samtliga, av kommunen kända sakägare, får beslutet med post till den av kommunen kända postadressen. Beslutet finns tillgängligt i kommunhuset på Öckerö och på webben (www.ockero.se Länk till annan webbplats., e-postadress: kommun@ockero.se telefonnummer: 031 -97 62 00).

Beslutet kan överklagas hos länsstyrelsen genom skrivelse till kommun@ockero.se eller Öckerö kommun, 475 80 Öckerö. Skrivelsen ska ha kommit till kommunen senast den 2023-12-19 Ange diarienummer 0221/22 samt att det gäller Grötö Knötens naturreservat.

Nedan finns förslaget med tillhörande handlingar:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslutshandling.pdf Pdf, 532.3 kB. 532.3 kB 2023-11-24 14.35
Bilaga 1a Beslutskarta.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2023-11-24 14.35
Bilaga 1b Områden med ankringsförbud.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-11-24 14.35
Bilaga 2a Skötselplan.pdf Pdf, 410.9 kB. 410.9 kB 2023-11-24 14.36
Bilaga 2b Skötselområden och friluftsliv.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2023-11-24 14.36
Bilaga 2c Arter.pdf Pdf, 84.2 kB. 84.2 kB 2023-11-24 14.36
Bilaga 3 Inkomna yttranden.pdf Pdf, 157.5 kB. 157.5 kB 2023-11-24 14.36
Bilaga 4 Sakägarförteckning.pdf Pdf, 132.8 kB. 132.8 kB 2023-11-24 14.36
Bilaga 5 Hur man överklagar.pdf Pdf, 93.6 kB. 93.6 kB 2023-11-24 14.36
Bilaga 6 Sändlista.pdf Pdf, 88.5 kB. 88.5 kB 2023-11-24 14.36

Senast uppdaterad:

Publicerad: