1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samhällsutveckling och hållbarhet

Öckerö kommun arbetar för att bygga ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

De övergripande hållbarhetsmålen för mandatperioden 2019-2022 är:

  • Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka
  • Kommunens miljöpåverkan ska minska
  • Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka
  • Andelen nöjda företagare ska öka

Läs mer om kommunens vision och mål

bild förskola barn västar.jpg

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle kännetecknas av jämställdhet och jämlikhet. Det är ett samhälle där människor lever ett gott liv och allas lika värde står i centrum.

(2) vindkraftverk.jpg

Miljö och klimat

Läs mer om hur Öckerö kommun arbetar för en minskad miljöpåverkan, större miljöansvar och förebyggande miljöarbete.

Bredband och IT-utveckling - kvinna laptop.jpg

Bredband och IT-utveckling

Öckerö Fastigheter AB har fått uppdraget av kommunen att bygga ut ett fibernät, som alla kommuninvånare på sikt ska kunna välja att ansluta sig till

Global hållbarhet och Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Genom de globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling har världens länder åtagit sig att till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Världens länder har beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt arbete för alla med hänsyn till olika nivåer av nationell utveckling och kapacitet. Sverige har börjat arbeta med frågan om hur målen ska integreras på regeringsnivå.