Samhällsutveckling och hållbarhet

Öckerö kommun arbetar för att bygga ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle utifrån Agenda 2030, FNs hållbarhetsmål.

Fleratalet av Öckerö kommuns mål för mandatperioden 2019-2022 har koppling till hållbarhet.

Läs mer om kommunens vision och mål

bild förskola barn västar.jpg

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle kännetecknas av jämställdhet och jämlikhet. Det är ett samhälle där människor lever ett gott liv och allas lika värde står i centrum.

(2) vindkraftverk.jpg

Ekologisk hållbarhet

Läs mer om hur Öckerö kommun arbetar för en minskad miljöpåverkan, större miljöansvar och förebyggande miljöarbete.

Bredband och IT-utveckling - kvinna laptop.jpg

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.

Global hållbarhet och Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Genom de globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling har världens länder åtagit sig att till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Världens länder har beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt arbete för alla med hänsyn till olika nivåer av nationell utveckling och kapacitet. Sverige har börjat arbeta med frågan om hur målen ska integreras på regeringsnivå.