Rörös lekplats

Lekplatsen på Rörö ligger vid Apelviksvägen. Här finns det gungor, rutschkana, fjädergunga, gungbräda, sandlåda och lekställning.

Lekplats med klätterställning, rutschbana och gungor

Lekplatsen sköts av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: