Rörös lekplats

Lekplatsen på Rörö ligger vid Apelviksvägen. Här finns det gungor, rutschkana, fjädergunga, gungbräda, sandlåda och lekställning.

Lekplats med klätterställning, rutschbana och gungor

Lekplatsen sköts av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Senast uppdaterad: 2020-07-27 16.01

Publicerad: 2019-07-04 13.29