Cykelrensning

Kommunen genomför en cykelrensning i samband med en informationskampanj för att cyklar som används ska få plats på cykelparkeringar.

Många cyklar som inte används står parkerade på offentliga platser och på en del platser är det svårt att hitta en ledig cykelparkering. Därför genomför kommunen en cykelrensning för att göra plats för de cyklar som används.

Cykelrensningen sammanfaller med en informationskampanj

Under informationskampanjen kommer kommunen att sätta ut informationslappar på de cyklar som står på mark eller allmän plats som kommunen ansvarar för. De som använder sin cykel ska kasta lappen men de cyklar där lappen sitter kvar efter två veckor kommer att tas hand om. Om du saknar din cykel kan du inom tre månader höra av dig till kommunen. Om det finns cyklar som inte omhändertas kommer de att ges till Fritidsbanken. De cyklar som är i för dåligt skick lämnas till återvinningscentralen.

I samband med att en cykelrensning genomförs kommer information och datum för cykelrensningen publiceras på kommunens webbplats. Har din cykel försvunnit vid ett annat tillfälle än under den annonserade tidsperioden, är det inte kommunen som omhändertagit din cykel. Misstänker du att din cykel stulits ska du anmäla det till polisen.

Cykelrensningen sammanfaller med en informationskampanj. Om du lämnat din cykel på en mark eller allmän plats som kommunen ansvarar för under kampanjen och inte tagit bort din informationslapp om två veckor så kommer din cykel att omhändertas av kommunen, tillsammans med övriga cyklar som fortfarande har kvar lappen efter två veckor. Cyklar som har kvar informationslappen om två veckor kommer tas om hand om. Kommunen har kvar din cykel i tre månader.

Många cyklar som inte används står parkerade på offentliga platser och på en del platser är det svårt att hitta en ledig cykelparkering. Cykelrensningen genomförs både för att göra plats för de cyklar som används och för att hålla rent och snyggt i kommunen. 

Ägaren får uppge en beskrivning av sin cykel.

Vi uppmanar dig att låsa din cykel och polisanmälan cykelstölder.

Vi sätter upp affischer och dekaler på mark eller allmän plats som kommunen ansvarar för. Cykelrensning genomförs främst på cykelparkeringar. Vid pågående cykelrensning kommer information om var den genomförs publiceras på hemsidan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: