Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tjolmens badplats

Tjolmens badplats ligger på Hälsö. Här finns torrtoaletter, flytbryggor, stege och klippor. Ta höger i rondellen på Hönö, fortsätt rakt fram i rondellen på Öckerö. Fortsätt tills du kommer till en bro. Tjolmen ligger direkt till höger efter bron. Parkeringsplats finns vid badplatsen.

Badvik med sandstrand

Inom badplatsområdet gäller

 • Hundförbud från 1 maj till 30 september
 • Campingförbud
 • Eldningsförbud (ej grillplats)
 • Allemansrätten
 • Dykförbud

På badplatsen finns

 • Toalett (WC och för funktionshindrade)
 • Badhytt
 • Brygga
 • Sandstrand, gräs och klippor
 • Räddningsutrustning
 • Parkering

Kommunal badplats inom gulmarkerat område

Karta över Tjolmens badplats

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2020-07-27 13.30

Publicerad: 2019-04-05 10.39
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö