Tjolmens badplats

Tjolmens badplats ligger på Hälsö. Här finns torrtoaletter, flytbryggor, stege och klippor. Ta höger i rondellen på Hönö, fortsätt rakt fram i rondellen på Öckerö. Fortsätt tills du kommer till en bro. Tjolmen ligger direkt till höger efter bron. Parkeringsplats finns vid badplatsen.

Badvik med sandstrand

Inom badplatsområdet gäller

 • Hundförbud från 1 maj till 30 september
 • Campingförbud
 • Eldningsförbud (ej grillplats)
 • Allemansrätten
 • Dykförbud

På badplatsen finns

 • Torrtoalett
 • Badhytt
 • Brygga
 • Sandstrand, gräs och klippor
 • Räddningsutrustning
 • Parkering

Kommunal badplats inom gulmarkerat område

Karta över Tjolmens badplats

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2021-07-13 10.28

Publicerad: 2019-04-05 10.39
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö