Stöd, bidrag och stipendier

Öckerö kommun stödjer föreningslivet genom olika stöd, bidrag och stipendier. Här hittar du information om lokal- och anläggningsstöd, bidrag för ledarskapsutbildningar, riktade bidrag samt simskolebidrag

Kriterier för föreningsbidrag

Barnkonventionen och barnperspektivet ska vara vägledande för all barn- och ungdomsverksamhet upp till 18 år. Barns- och ungdomars bästa ska sättas i främsta rummet.

Föreningens verksamhet ska dessutom

  • bedrivas i kommunen och huvudsakligen ha medlemmar som är bosatta i kommunen
  • vara fri från droger och doping
  • medverka till att forma demokratiska värderingar
  • motverka kränkande särbehandling och mobbing
  • motverka alkohol- och drogmissbruk, våld, rasism och sexism
  • inte tillåta antydningar/anspelningar på alkohol, droger, våld, rasism och sexism på hemsidor m.m.
  • beakta jämställdhetsperspektivet
  • verka för att flickor/kvinnor och pojkar/män ges samma förutsättningar att utöva sina aktiviteter

Föreningar som inte kan få föreningsbidrag

Ekonomiska föreningar, föreningar som tillhör svenska kyrkan, svenska försvaret samt stödföreningar (supporterklubbar m fl.) erhåller inte föreningsstöd. Bidragens storlek är beroende av fritid och kulturs budget.

Bidrag till föreningar och organisationer

Lokal- och anläggningsbidrag

Föreningar kan få bidrag till lokaler och anläggningar som används för föreningsverksamhet.

Ansök om Lokal- och anläggningsbidrag Länk till annan webbplats.

Ledarutbildningsbidrag

En förening kan söka ledarutbildningsbidrag för utbildning av ledare som arbetar med föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget söks i efterhand för genomförda utbildningar, en gång per år.

Ansökan om ledarutbildningsbidrag Länk till annan webbplats.

Riktat bidrag till föreningar

Föreningar kan ansöka om riktat bidrag för stöd till verksamhetsutveckling, förbättringsarbeten och till inköp av utrustning som behövs för föreningens verksamhet eller för kommunens föreningsliv för barn- och ungdomar.

Ansökan om riktat bidrag till föreningar Länk till annan webbplats.

Simskolebidrag

Kontakta bokning.fritid@ockero.se för att ansöka om simskolebidrag.

Riktlinjer för utbetalning av simskolebidrag:

Arrangör av simskola kan ansöka om förlustbidrag.

För erhållande av förlustbidrag skall anmälan om simskola ske senast en månad innan start.

Följande kriterier gäller:

Deltagarantal i simskoleundervisningen skall vara minst 6 st. och lektionernas längd högst en timma per grupp. Simskoleperioden skall vara minst 2 veckor.

- Löner enligt Svenska sim- och livräddningssällskapets rekommendationer, gäller enbart för utbildade simlärare.
- För assistenter 18 år och yngre gäller kommunens löneavtal.

Utbildning av simlärare bekostas av respektive förening, bidrag kan sökas
hos Fritid & kultur.

Material: Inköp av undervisningsmaterial efter överenskommelse med Fritid & kultur

Avgifter: Lägsta undervisningsavgift samt provtagning

barn 1 100:- per vecka
barn 2 75:- i samma familj per vecka
barn 3 50:- i samma familj per vecka
barn 4 25:- i samma familj per vecka

Bidrag för nattvandring

Din förening kan delta vid nattvandringar. Det är en möjlighet att få extra pengar till föreningen och samtidigt bidra till ett tryggare samhälle.

Fem föreningar per år beviljas nattvandring. Ett bidrag på 20.000 kr betalas ut till förening som ansökt, beviljats och genomfört 12 st nattvandringspass. Bidraget utbetalas till det konto som uppgivits i kommunens föreningsregister.

Ansök så här

Anmäl ditt intresse via e-tjänsten Intresseanmälan för förening att nattvandra Länk till annan webbplats.

Ansökan om nattvandring sker under perioden 1 oktober-15 december varje år.

Information om bidrag och taxor

I dokumentet nedan hittar du samlad information om Fritid och kulturs bidrag och taxor.

Information om bidrag, taxor m.m Pdf, 245.1 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: