Omsorg och stöd

Akuthjälp400px.jpg

Kontakt för akut hjälp

Om du eller en anhörig behöver hjälp i en akut situation finns hjälp och stöd. Här hittar du viktiga telefonnummer och länkar med mer information.

Familjbarnungdom400px.jpg

Familj, barn och ungdom

Här hittar du information om kommunens stöd till familjer i olika händelser och situationer i livet.

Ekonomisocialbidrag400px.jpg

Ekonomiskt stöd

Om du hamnat i svårigheter med din ekonomi kan kommunen erbjuda stöd och hjälp.

InvandringIntegration400px.jpg

Invandring och integration

Kommunen har ett ansvar för flyktingar och nyanlända. Bland annat handlar det om att hjälpa dem att orientera sig i det nya samhället, lära sig svenska, ta del av skola och barnomsorg och få hjälp med försörjningen om det behövs.

Äldre400px.jpg

Äldre och senior

På den här sidan har vi samlat information som vi tror du som är äldre eller senior kan vara intresserad av.

Lokaler400px.jpg

Boenden, särskilda

Om dina behov av vård, omsorg och tillsyn är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du få flytta till ett boende med personal dygnet runt.

Relaterade nyheter