SCB:s medborgarundersökning

Resultat av SCB:s medborgarundersökning 2022

Enligt 2022 års upplaga av medborgarundersökningen tycker 99 procent av medborgarna att kommunen är en bra plats att leva och bo på. Man ger också mycket goda betyg för hur kommunen sköter sina verksamheter.

Stort tack till dig som valde att besvara undersökningen.
Dina svar är viktiga för oss!

Snabba fakta om Öckerö kommun

SCB pekar ut fyra frågor som sammanfattar Öckerö kommuns resultat i sin helhet.

  • 99,2 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att leva och bo på.
  • 85,2 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt.
  • 24,1 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter
  • 76,8 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Klicka här för en presentation av 2022 års resultat i sin helhet PDF Pdf, 5.1 MB.

Klicka här för en presentation av 2022 års resultat i sin helhet PPTX Powerpoint, 11.8 MB.

Om undersökningen

På uppdrag av Öckerö kommun genomförde SCB under hösten 2022 en medborgarundersökning bland invånare i kommunen. Av de 1200 personer som ingick i urvalet, alla över 18 år, valde ca 500 personer att delta. Kommunen har nu fått resultatrapporten och den kommer att vara ett viktigt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Medborgarundersökningen genomförs varje år i flera kommuner runtom i landet. Sammanlagt deltog 137 kommuner 2022. Enkäten är en av de mest omfattande som kommunen gör både utifrån antal svarande och vilka områden som täcks in.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ger svar på hur invånarna bedömer att kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut. Det är även möjligt att jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet.

Hur används resultatet?

Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Svaren använder vi för att utveckla kommunens service och tjänster på olika sätt, det är ett viktigt underlag för planering, vägval och prioriteringar.

Mer information

Mer information

Mer information om medborgarundersökningen finns på SCB:s webbplats.

SCB:s medborgarundersökning Länk till annan webbplats.

SCB:s statistikdatabas Länk till annan webbplats.

Har du något att tillföra till kommunen?

Då kan du lämna din synpunkt så tar vi vidare det till rätt personer.

Lämna synpunkter, klagomål och beröm | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: