Kommunfakta

Öckerö kommun ligger i Göteborgs skärgård och består av cirka 1000 öar och skär. På våra tio bebodda öar bor det nästan 13 000 personer. Våra öar ligger som ett pärlband mellan Vinga och Marstrand.

Fakta och statistik

Statistiska centralbyrån redovisar fakta och statistik om Sveriges kommuner. Välj en kommun eller jämför med andra kommuner.

Kommuner i siffror, Statistiska centralbyrån Länk till annan webbplats.

Ekonomi och budget

Skattesatsen i Öckerö kommun är 33,301 och den utgörs av:
  • Kommunen 21,56
  • Landstinget 11,48
  • Begravningsavgift 0,261
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avfallpriser 2023.pdf Pdf, 122.8 kB. 122.8 kB 2022-12-15 09.08
Avgifter bassäng och avgifter.pdf Pdf, 64.5 kB. 64.5 kB 2021-06-16 14.05
Avgifter - containeruthyrning 2023.pdf Pdf, 97.7 kB. 97.7 kB 2022-12-15 09.08
Barn o Unga Vuxna IFO Avgifter 2023.pdf Pdf, 151.2 kB. 151.2 kB 2023-03-01 11.55
Inkomstförfrågan för beräkning 2021.pdf Pdf, 142.3 kB. 142.3 kB 2021-01-15 13.27
LSS Avgifter 2023.pdf Pdf, 203.5 kB. 203.5 kB 2023-03-01 11.55
Plan- och bygglovstaxa 2023.pdf Pdf, 491.1 kB. 491.1 kB 2023-01-12 09.28
Renhållningstaxa 2022.pdf Pdf, 206 kB. 206 kB 2021-12-21 14.05
Taxalivsmedelskontroll2023-01-01.pdf Pdf, 132.9 kB. 132.9 kB 2023-01-02 11.10
Taxa receptfria läkemedel.pdf Pdf, 225.5 kB. 225.5 kB 2020-03-20 09.34
Taxa strålskyddslagen 2020.pdf Pdf, 105.5 kB. 105.5 kB 2020-03-20 09.34
Taxor inom miljöbalkens område 2023 med taxebilagor 1-3.pdf Pdf, 392.6 kB. 392.6 kB 2023-01-12 09.29
Taxor och avgifter för Parkeringar 2021.pdf Pdf, 105.4 kB. 105.4 kB 2021-02-15 17.29
Taxor och avgifter LSS 2023.pdf Pdf, 204.7 kB. 204.7 kB 2023-03-07 08.03
Taxor och avgifter ordinärt boende 2023.pdf Pdf, 670.7 kB. 670.7 kB 2023-01-12 14.10
Taxor och avgifter ordinärt boende 2023.pdf Pdf, 666.1 kB. 666.1 kB 2023-02-06 17.29
Taxor och avgifter särskilt boende 2023.pdf Pdf, 793.3 kB. 793.3 kB 2023-01-12 14.07
Taxor och avgifter vård och omsorg 2023.pdf Pdf, 87.3 kB. 87.3 kB 2023-01-12 14.22

Kartor och geografisk information

Öckerö kommun har en digital karta som du kan använda för att hitta information om våra öar.

Digitala kartan är till för dig som bor och vistas i Öckerö kommun. Den visar samhällsviktig information som till exempel detaljplaner, förskolor och skolor, omvårdnadsboenden, bibliotek, parkeringar och idrottsanläggningar.

Öppna kommunkartan Länk till annan webbplats.

Västtrafik har aktuell hållplatskarta på sin webbplats

Gå till Västtrafiks webbplats Länk till annan webbplats.

För att navigera i vattnen i och kring Öckerö kommun behöver du sjökort 931 eller 9313. Du hittar sjökort på Sjöfartsverkets webbplats.

Gå till Sjöfartsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunens högsta punkt ligger på Röseberget på norra Björkö och är ca 50 meter över havet. Koordinater till högsta punkten:

Sweref 99 12.00
X 130933.676
Y 6403289.919

RT90 2.5 gon V 0:-15 (Nationell)
X 6410098.711
Y 1254434.079
Grad/min/sek
N 57° 44' 53.73"
E 11° 40' 47.32"

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö