Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gula skärens badplats

Gula skärens badplats ligger på Rörö. För att komma dit tar du dig först till Hälsö. Du kör sedan rakt fram efter Hälsöbron, tills vägen tar slut vid Burö. Ta färjan mot Nordöarna. På östra sidan av Rörö ligger badplatsen, där du även hittar flytbrygga och torrtoalett.

Inom badplatsområdet gäller

  • Hundförbud från 1 maj till 30 september
  • Campingförbud
  • Eldningsförbud (ej grillplats)
  • Allemansrätten
  • Dykförbud

På badplatsen finns

  • Toalett (WC och för funktionshindrade)
  • Badhytt
  • Sandstrand, gräs och klippor
  • Räddningsutrustning

Kommunal badplats inom gulmarkerat område

Karta över Gula skärens badplats

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2020-07-27 11.47

Publicerad: 2019-04-05 10.40




Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö