Gula skärens badplats

Gula skärens badplats ligger på Rörö. För att komma dit tar du dig först till Hälsö. Du kör sedan rakt fram efter Hälsöbron, tills vägen tar slut vid Burö. Ta färjan mot Nordöarna. På östra sidan av Rörö ligger badplatsen, där du även hittar flytbrygga och torrtoalett.

Inom badplatsområdet gäller

  • Hundförbud från 1 maj till 30 september
  • Campingförbud
  • Eldningsförbud (fast grillplats får användas)
  • Allemansrätten
  • Dykförbud

På badplatsen finns

  • Torrtoalett
  • Badhytt
  • Sandstrand, gräs och klippor
  • Räddningsutrustning

Kommunal badplats inom gulmarkerat område

Karta över Gula skärens badplats

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: