Moderna språk

Inför årskurs 6 får eleven välja ett modernt språk. Eleven kan välja mellan att studera franska, tyska, spanska och engelska. Eleven väljer språk, men tänk på att valet kan påverka framtida studier.

Spanska och franska erbjuds i dag på Brattebergsskolan och spanska och tyska erbjuds på Hedens skola. Det är fritt att välja på alla språkval. För dig som läser språkval på annan skola än den du tillhör får du själv ta dig till den andra skolan.

Tänk igenom valet

Redan i årskurs 5 är det viktigt att du som elev tänker igenom valet av modernt språk tillsammans med din förälder. Ditt val kan påverka fortsatta studier på gymnasium och högskola. Tänk på att engelska inte räknas som ett modernt språk och därför inte är betygsgivande. Det är ett ämne som i första hand erbjuds till elev som behöver förstärkning i dessa ämnen. Det är bra att veta om att det går att byta språk, men det krävs särskilda skäl till detta. Det kräver dessutom extra insatser för att komma ikapp.

Högre meritvärde med språkbetyg

När du ska söka till gymnasiet kommer dina bokstavsbetyg att räknas om till siffror, ett meritvärde som är summan av ditt betyg. Betygsvärdet för moderna språk läggs till ditt meritvärde som då blir högre. Betygsvärdet får alltså läggas till utöver de övriga sexton ämnesbetygen. Det kan öka dina chanser att komma in på den gymnasieutbildning du vill gå.

Kort om språken

Engelska/svenska

Erbjuds i första hand till elev som behöver förstärkning i ämnet. Engelska/svenska är inte betygsgivande som de övriga tre språken. Det kan få betydelse när det är dags att ansöka till gymnasiet.

Franska

De flesta som bor i Frankrike, men också många som bor i Schweiz, Luxemburg, Belgien och den kanadensiska delstaten Québec har franska som modersmål. I ett flertal länder där invånarna talar olika språk använder man franska som ett gemensamt språk, till exempel i Kamerun, Tunisien och Senegal. Sammanlagt har minst 220 miljoner människor franska som modersmål eller andraspråk.

Spanska

Talas, förutom i Spanien, i stora delar av Syd-, Mellan- och Nordamerika. Exempel på spansktalande länder är Mexiko, Argentina, Chile och Kuba. I USA är cirka 15 procent av befolkningen spansktalande. Sammanlagt finns långt över 400 miljoner människor som har spanska som modersmål eller andraspråk.

Tyska

Är modersmål för cirka 100 miljoner människor. De bor framför allt i Tyskland, Österrike, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Belgien och Norditalien. Många som bor i andra europeiska länder kan också tala tyska. Tyskland ligger nära Sverige och våra länder har många kontakter.

Senast uppdaterad:

Publicerad: