Brattebergsskolan

På Brattebergsskolan på Öckerö går elever från årskurs 3 upp till årskurs 9.

Lokaler och utemiljö

Vi befinner oss i nybyggda lokaler som är moderna och anpassade efter framtidens behov.

Arbetssätt

Brattebergsskolan 3-9 arbetar i åldershomogena klasser men samarbetar mellan grupperna då det är lämpligt. Vi arbetar utifrån från en helhetssyn på barnen. Skolan arbetar aktivt med värdegrundsarbetet då tryggheten för alla våra elever är en av våra grundpelare. På skolan råder ett gott klimat och här trivs barn och vuxna tillsammans.

Måluppfyllelsen är god vilket ger oss utrymme att ytterligare fokusera på ökade kunskaper och att ge eleverna ökad lust att lära. Här bedrivs också slöjd i en form som kallas Öppen verkstad, där slöjdlärarna och klassläraren arbetar tillsammans med barnen i slöjdprocessen.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten välkomnar barnen både före och efter skoldagen. På fritids är det viktigt med rörelse och utevistelse. Brattebergs fritids har utflykter i närområdets fina omgivningar. Besök vid badet om sommaren och i ishallen om vintern är några exempel. Att ta vara på vår miljö genom ett ansvarsfullt användande av resurser talar vi om med fritidshemsbarnen.

Styrdokument

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Eva Knoph

Rektor 7-9

Britta Svensson

Rektor F-6 och Fritidshem

Besöksadress
Brattevägen 34
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Fritidshem
Telefon: 031-97 63 83