Öckerö naturområde och motionsspår

På nordvästra Öckerö strövar du över karga hällmarker. Från Prästängens idrottsplats kan du välja mellan antingen stigen söderut, förbi Hummerviken och runt Rördammen, eller stigen norrut mot Rävholmen. Motionsspåret har grusunderlag och är 4600 meter långt.

Rördammen

I söder ligger Rördammen (1), en av kommunens största våtmarker. I dammen finns ännu små, öppna vattenspeglar men merparten har vuxit igen med bladvass och annan vegetation. Dammen är sedan länge känd för sitt rika fågelliv. Exempel på fåglar som ibland häckar här är
enkelbeckasin, näktergal, vattenrall och rörhöna. Vid dammen finns högt uppsatta holkar och i dessa brukar det häcka tornfalk. I området kring dammen finns flera fikabord.

Kärrsvik och Hummerviken

Omgärdade av mäktiga uddar ligger Kärrsvik och Hummerviken. I vikarna finns vidsträckta klapperstensfält, som fortsätter ut i havet. Vegetationen är sparsam i det flacka, karga landskapet. Skörbjuggsört, trift och ljung är karaktärsarter tillsammans med vindpinade slånbuskar. På de steniga stränderna växer strandkål, strandråg, marviol och kustbaldersbrå.

Hjälvik

Vid Hjälvik finns en badplats och beachvolleybollplan. Norrut går stigen över klippor och på väg mot Rävholmen passerar du skyddade sandstränder och frodiga strandängar. I norr finns ytterligare klapperstensfält och här växer den sällsynta strandvallmon.

Tillgänglighet

Den grusade slingan runt Rördammen är bred och svagt kuperad, vilket gör den lättillgänglig.
Stigen norrut är bred i början men smalnar snabbt av och går sedan över klippor och stenar.

Öckerös motionsspår är lättillgänglig för personer som har svårt att ta sig fram i ojämn mark som till exempel rullstolsbundna och barnvagnar.

Hitta hit

Bussar går från Göteborg mot Hönö/Öckerö eller från Pinans färjeläge på Hönö mot Burö färjeläge. Gå av vid hållplatsen Olvonvägen på Öckerö. Gå norrut tills början på stigen till
Rördammen nås.

Följ Norgårdsvägen till Prästängens idrottsplats där slingorna börjar. Från idrottsplatsen går
stigen parallellt med Norgårdsvägen mot Rördammen eller norrut mot Rävholmen.

Karta över Öckerö motionsslinga

Senast uppdaterad:

Publicerad: