Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regler och avgifter för Kulturskolan

En termin kostar 700 kronor. Det finns både syskon- och ämnesrabatt för familjer där flera syskon går på Kulturskolan eller om man går på fler än ett ämne.

Återanmälan inför nästa termin

Du som vill återanmäla dig Kulturskolan får under maj månad ett mail med en länk där du godkänner att ditt barn fortsätter med sina kurser till hösten i Kulturskolan. Observera att det är bara du som står som räkningsmottagare som får detta mail. Om du inte besvarar denna förfrågan kan vi inte garnatera att kursen kommer att starta till höstterminen. Din epost uppdaterar du på ”mina sidor”.

Vanliga frågor och svar


Största delen av Kulturskolans undervisning sker på Björkö, Hönö och Öckerö. Vi egna lokaler på Bergagårdsskolan, i anslutning till Hedens kultur- och idrottshall samt Brattebergskolans nya blackbox och musiksal.

Inför åk 2 kan du söka till blockflöjt, drama och dans. Vi har undervisning t.o.m. gymnasiet i de flesta ämnen.

Anmälan görs digitalt via Kulturskolans hemsida www.kulturskolan.net. Du kan tidigast anmäla dig terminen innan du vill börja. Vill du tex gå i elbas som man börjar i åk 4, så kan du dig tidigast anmäla dig på vårterminen i åk3. Är du ny elev kan du fritt prova på två gånger. Under maj får du en länk via mail där du bekräftar att du vill fortsätta i Kulturskolan till hösten.

Debitering sker terminsvis, ett inbetalningskort kommer på posten. Vid närvaro på en lektion under vårterminen debiteras du för hela den terminen.

När skolan har lagt sitt schema på höstterminen kontaktas du av någon av Kulturskolans lärare. Står du på kö så skickar vi ut information via epost om detta senast under september månad.

Du säger upp ditt barns plats genom att gå in på ”Mina sidor” på vår digitala anmälningsapplikation.

Senast uppdaterad: 2020-05-27 09.58

Publicerad: 2019-05-27 20.58
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö