Regler och avgifter för Kulturskolan

En termin kostar 828 kronor. Det finns både syskon- och ämnesrabatt för familjer där flera syskon går på Kulturskolan eller om man går på fler än ett ämne.

Återanmälan inför nästa termin

Du som vill återanmäla dig Kulturskolan får under maj månad ett mail med en länk där du godkänner att ditt barn fortsätter med sina kurser till hösten i Kulturskolan. Observera att det är bara du som står som räkningsmottagare som får detta mejl. Om du inte besvarar denna förfrågan kan vi inte garnatera att kursen kommer att starta till höstterminen. Din e-post uppdaterar du på ”mina sidor”.

Vanliga frågor och svar

Största delen av Kulturskolans undervisning sker på Björkö, Hönö och Öckerö. Vi har egna lokaler på Bergagårdsskolan, i anslutning till Hedens kultur- och idrottshall samt Brattebergskolans nya blackbox och musiksal.

Inför årskurs 2 kan du söka till blockflöjt och fiol. Vi har undervisning upp till gymnasiet i de flesta ämnen.

Anmälan görs digitalt via Kulturskolans webbplats Länk till annan webbplats.. Du kan tidigast anmäla dig terminen innan du vill börja. Vill du till exempel gå i elbas som du börjar i årskurs 4 så kan du dig tidigast anmäla dig på vårterminen i å rskurs 3. Om du är en ny elev kan du fritt prova på två gånger. Under maj får du en länk via mejl där du bekräftar att du vill fortsätta i Kulturskolan till hösten.

Betalning sker terminsvis. Du får ett inbetalningskort på posten eller din Internetbank. Om du närvarar på en lektion under vårterminen debiteras du för hela den terminen.

När skolan har lagt sitt schema på höstterminen kontaktas du av en lärare på Kulturskolan. Står du i kö så skickar vi ut information via e-post om detta senast under september.

Du säger upp platsen genom att gå in på ”mina sidor” i vår digitala anmälningsapplikation.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö