Bostäder och lokaler

På de här sidorna får du information om bostäder, till exempel om du vill hyra eller köpa en bostad eller anpassa din bostad. Du får också information om bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Bostadsförmedling

Letar du efter en lediga lägenheter eller annan bostad i Öckerö kommun så kan du kontakta fastighetsägare och hyresvärdar för att höra efter hur du ställer dig i bostadskö.

Vårt kommunala bostadsbolag Öckerö Fastigheter AB Länk till annan webbplats. har en bostadskö.

Lediga tomter

När det finns lediga tomter för försäljning säljs dessa via mäklare eller markanvisning.

Särskilda boenden

Om dina behov av vård, omsorg och tillsyn är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du få flytta till ett boende med personal dygnet runt, ett så kallat särskilt boende.

Här kan du läsa mer om särskilda boenden i Öckerö kommun.

Bostadsanpassning

Om du på grund av en bestående eller långvarig funktionsnedsättning behöver anpassa din bostad för att underlätta vardagen kan du söka bidrag för bostadsanpassning hos Öckerö kommun. Det handlar om att du ska kunna sova, sköta hygien, laga mat, äta samt ta dig i och ur bostaden.

Här kan du läsa mer om bostadsanpassning i Öckerö kommun.

Adresser och namnsättning

Nya fastigheters adress sätts i samband med nybyggnadskartan.

Beställning av nybyggnadskarta

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö