Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rehabilitering

För dig som har behov av arbetsterapeut eller fysioterapeut för din rehabilitering finns det hjälp att få från kommunen.

Vår kommunala verksamhet har som målsättning att i möjligaste mån hjälpa dig att förbättra eller behålla dina funktioner, din aktivitetsförmåga och din självständighet.

Arbetsterapi

Arbetsterapin kan ge råd och handledning i rehabiliterings- och omvårdnadsfrågor samt om lämpliga åtgärder för att anpassa det egna hemmet utifrån funktionshindret.

Arbetsterapin utprovar också hjälpmedel som kan underlätta i vardagen. Det kan till exempel gälla en förhöjning till toalettstolen eller ett gånghjälpmedel.

Vad gör en arbetsteraput?

 • utreder individens förmåga i det dagliga livets aktiviteter
 • förebygger uppkomst av aktivitetsnedsättningar
 • träna aktivitetsförmågan
 • skriva ut hjälpmedel som ska användas i behandlingen
 • anpassar miljön och föreslår förändringar i bostaden och den fysiska närmiljön
 • instruerar närstående och personal så att deras hjälpinsatser anpassas till individens förmåga och förutsättningar
 • följer upp och utvärderar kontinuerlig

Fysioterapi

Fysioterapeuten gör en bedömning av funktionsförmågan för att sen planera åtgärd och behandling tillsammans med den person som behöver fysioterapi. Vid behov kan även anhöriga och annan personal vara med vid planeringen. Det kan bland annat handla om att utforma träningsprogram, prova ut gånghjälpmedel eller ge träningsråd där de dagliga aktiviteterna ger goda träningsmöjligheter.

En viktigt arbetsuppgift är att handleda vårdpersonal och anhöriga i ett rehabiliterande arbetssätt.

Dagverksamhet Hedens By

Dagverksamheten på Hedens By erbjuder social gemenskap och aktivitet tillsammans med andra. Exempel på aktiviteter är promenader, trevlig samvaro och gruppträning. Den som har ett egenprogram för träning för sin egna rehabilitering kan få stöd i träningen.

Målsättning med verksamheten är att:

 • Ge tillfälle till samvaro och en meningsfull dag
 • Ge avlastning för anhöriga
 • Öka möjligheten till att bo kvar i det egna hemmet
 • Ge stöd i träning när individuella program finns som egenvård

Deltagande i dagverksamheten är kostnadsfri men den som väljer att äta lunch tillsammans med gruppen betalar för detta vid varje tillfälle.

För mer information kan du ringa på telefon 031 – 97 64 36.

Telefontiden är måndag till torsdag klockan 9.30-13.00.

Senast uppdaterad: 2020-07-27 17.35

Publicerad: 2020-07-27 17.35
Kontakt

 • Ingen giltig användare vald.

Besöksadress
Solhöjden Södra

Solstigen 2

Öckerö

Arbetsterapeut/fysioterpeut
Telefontid: måndag- fredag klockan 08.00-15:30

Telefon: 031-97 64 50