Öckerö skatepark

Skateparken på Öckerö 900 kvm stor och ligger på Prästängsområdet på Öckerö. Parken är öppen för åkning varje dag mellan 08.00 och 22.00. Den är inte bokningsbar annat än för kommunal verksamhet.

Skateparken invigdes sommaren 2016. Själva idén kom från ett medborgarförslag som lämnades in till kommunen redan 2007. Parken är designad av Pivotech - i nära samarbete med personerna bakom det ursprungliga förslaget.

Regler för säkerhet och trivsel

  • All användning av anläggningen sker på egen risk. Mindre barn ska alltid vara under uppsikt av vuxen.
  • Hjälm och skyddsutrustning bör alltid användas. Skateparken är en idrottsanläggning som är byggd och avsedd för i första hand skateboardåkning.
  • Du får åka inlines, BMX-cykel och kickboard i parken (hjulen får dock inte ha metallpegs). Åkning med motordrivet fordon är förbjudet.
  • Visa hänsyn till andra åkare och var rädd om dig, om andra och om parken. Håll tillräckligt säkerhetsavstånd till andra åkare och se till att skateboarden inte far iväg och skadar någon.
  • Publik och vilande åkare ska uppehålla sig utanför ramper och hinder.
  • Graffitti och andra målningar är absolut förbjudet.
  • Under skateskolan är endast skateboards tillåtna. För aktuella dagar och tider se Sommaraktiviter 2021

Felanmälan

  • Om du upptäcker någon skada på skateparken, felanmäl genast till anläggningschef Martin Pettersson på telefon 031-976289.
Barn som åker skateboard i skatepark

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: