Psykisk hälsa

Nedstämdhet, oro, sömnsvårighet och stress kan vara tecken på psykisk ohälsa. För dig som lider av psykisk ohälsa, eller har någon i din familj som gör det, finns det hjälp att få.

Att drabbas av psykisk ohälsa, exempelvis i form av ångest och oro är vanligt. Många talar om det med folk i sin närhet men när detta inte räcker till kan du behöva vård, stöd eller hjälp. Det gäller så väl dig som är vuxen som dig som är barn eller ungdom.

Vart kan du vända dig?

Sök i första hand vård på din vårdcentral om du mår psykiskt dåligt.

Om du eller någon du känner har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner kontakta Psykiatriska akutmottagningen på Östra Länk till annan webbplats. eller ring 112.

Kommunen har ett ansvar för att informera om den service och det stöd som personer med psykiska funktionsnedsättningar kan få. Stödets utform ning styrs genom socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dessa insatser är frivilliga. och du kan ansöka om dem via socialkontoret.

Kommunen kan hjälpa dig som lider av en psykisk funktionsnedsättning med exempelvis daglig sysselsättning, boendestöd, kontaktperson eller bostad med särskild service.

Läs mer om psykisk funktionsnedsättning

Barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Du kan till exempel få hjälp av elevhälsan eller till ungdomsmottagningen. Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig och dessutom finns det stödgrupper och organisationer som är bra att prata med.

Läs mer om stöd till barn och ungdom

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö

Samtalsstöd

Här listas nationella stödlinjer du kan ringa om du behöver hjälp och stöd i ditt mående.

BRIS, barnens hjälptelefon Länk till annan webbplats.
116 111 Länk till annan webbplats., telefontid alla dagar 14-21, onsdagar 17-21.

Mind, självmordslinjen Länk till annan webbplats.
90101 Länk till annan webbplats., telefontid alla dagar 06-24, Chatt Länk till annan webbplats.

Ring till eller chatta med Självmordslinjen om du har tankar på att ta ditt liv.

Mind, föräldralinjen Länk till annan webbplats.
020-85 20 00 Länk till annan webbplats., telefontid vardagar 10-15 och kvällsöppet torsdagar 19-21.

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

Mind, äldrelinjen Länk till annan webbplats.
020-22 22 33 Länk till annan webbplats., telefontid måndag- torsdag 8–19.

Äldrelinjen vänder sig i första hand till dig som är 60 år eller äldre och mår psykiskt dåligt. Du kan ringa dit om du behöver tala med någon som förstår dina problem. Den bemannas av volontärer som har fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Även anhöriga är välkomna att ringa.