Praktik i skolan

I Öckerö kommun är Prao, den praktiska arbetslivsorienteringen, planerad till en vecka i årskurs 8 och en vecka i årskurs 9. Prao är en viktig del av skolans undervisning om arbetslivet och är obligatoriskt enligt skolverket.

Vi använder oss av plattformen www.samverka.nu, där eleven kan söka praktikplats samt lägga in egen ordnad praktikplats. På www.samverka.nu kan även olika arbetsplatser gå in och registrera sig för att ta emot elever.

Söka praktikplats

På plattformen www.samverka.nu Länk till annan webbplats. kan du som elev söka praktikplats inför praoperioden. På samverka.nu lägger arbetsgivare upp praktikplatser som du kan söka. För att söka behöver du logga in. Du får inloggningsuppgifter från skolan. Ordnar du en egen praktikplats behöver du logga in i samverka.nu och registrera din praktikplats på egen hand.

Under praktikperioden

Arbetsvillkor

Eleven ska följa arbetsplatsens tider. Den maximala arbetstiden är 7 timmar per dag och mellan klockan 06.00 och 20.00. Klädseln ska anpassas efter arbetsplatsen.

Eleven har möjlighet att äta i skolmatsalen. Är detta inte möjligt kan eleven ta med egen mat till praoplatsen.

Eleven ska utföra lätt och riskfritt arbete. Det innebär att eleven inte utför något av nedanstående riskfyllda arbetsuppgifter:

 • Arbete på hög höjd, arbete med rasrisk, dykeriarbete eller bevakningsarbete
 • Arbete med att själv hantera pengar eller sälja åldersreglerade varor
 • Arbete med farliga djur
 • Arbete med motorredskap eller maskinellt driva tekniska verktyg
 • Arbete med farliga ämnen, arbete med asbest eller arbete med risk för smitta
 • Arbetet får inte vara psykiskt eller fysiskt påfrestande, innebära för stort ansvar eller vara tungt.

Frånvaro

Vid sjukdom eller annan frånvaro ska vårdnadshavaren anmäla detta både till arbetsplatsen och till skolan. Eleven får inte avbryta eller byta praoplats utan att kontakta handledare och studie- och yrkesvägledare.

Försäkring

Praoeleven är ansvars- och olycksfallsförsäkrad via Öckerö kommun. Om något händer kontaktar du skolans kontaktperson. Arbetsplatsen omfattas av ansvarsförsäkring.

För arbetsgivare

Du kan enkelt registrera ditt företag eller din arbetsplats för att ta emot en praoelev. Som första steg kan ni på Samverka.nu Länk till annan webbplats. välja ”Registrera” – här fyller ni i namn, arbetsplats, adress och mejl mm. I sista och 4:e steget behöver ni inte välja praoperioder eftersom ni kommer få förfrågan innan praon.

Efter praon ska närvarorapport med handledaromdömen lämnas till studie- och yrkesvägledaren.

Förslag på arbetsuppgifter

 • Ta hand om barn och unga på förskola
 • Lek, aktiviteter och måltider
 • Underhåll av fordon och maskiner
 • Hantverk
 • Lagerarbete
 • Kundservice
 • Sortera och packa upp varor och kläder
 • Städa
 • Prismärka
 • Hålla ordning i butiken
 • Baka
 • Kundservice
 • Städa
 • Förbereda frukost eller lunch
 • Vara behjälplig med fakturor
 • Hjälpa till med lönehantering
 • Vara med vid ett kundmöte
 • Ta emot order
 • Skicka ut och packa upp varor
 • Vara behjälplig inför inventering
 • Reception
 • Förbereda mat
 • Servera
 • Städa
 • Hålla ordning
 • Kundservice
 • Kontorsarbete
 • Sortera papper
 • Vara med på möten
 • Uppdatera hemsidan
 • Skapa innehåll till sociala media
 • Skriva texter till intranät eller media
 • Hjälpa till med kundutskick
 • Svara i telefon
 • Hjälpa till med ärenden som kommer in
 • Hantera post
 • Städa
 • Vara med i tillverkningen – följa en produkt från början till slut
 • Packa varor
 • Vara med i utförandet eller vid leveransen av tjänsten
 • Service av fastigheter, både utomhus och inomhus
 • Rensa rabatter
 • Prao exempelvis på vårdboende, daglig verksamhet
 • Hjälpa till vid måltider och på olika aktiviteter som promenader, spel eller läsning.
 • Inom vården finns vissa riktlinjer för hygienkrav som du måste följa, som att hålla händerna rena och ha rätt klädsel

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö