Praktik i skolan

I årskurs 8 och 9 har kommunens elever en veckas praktik. Praktiken är en viktig del av skolans undervisning om arbetslivet.

Elevpraktik, PRAO

Den praktiska arbetslivsorienteringen (prao) även kallad praktik är en viktig del av skolans undervisning om arbetslivet. Eleverna har under vårterminen i åk 8 och på höstterminen i åk 9 en veckas praktik. Öckerö kommun samarbetar med Göteborgsregionen vilket gör att elever kan söka praktikplatser via praktikplatsen.se Länk till annan webbplats.. Här kan eleverna som går i årskurs 8 eller 9 gå in när de fått sitt lösenord och söka praktikplatser. Om eleven ordnar egen praktikplats, måste hen lämna in blankett om egenordnad praktikplats (EOP). Blanketter finns hos studie- och yrkesvägledare.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö