Stöd till barn och ungdom

Du som är barn eller ungdom och mår dåligt, eller är orolig för någon annan, kan höra av dig till socialtjänsten för hjälp.

Du har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Om du inte mår bra, eller är orolig för någon annan, kan du ringa oss eller vända dig direkt till någon av våra verksamheter.

Vill du veta mer om hur socialtjänsten fungerar kan du gå in på sajten Koll på soc. Här finns bland annat information om vad soc gör, tips inför möten med soc och hjälp för dig som vill ta kontakt med socialtjänsten. Till sajten hör också en Youtube-kanal med filmer om soc.

Klickbar bannerbild till kollpasoc.se

Vad gör socialtjänsten?

Socialtjänsten finns i alla Sveriges kommuner. Hos socialtjänsten jobbar bland annat socialsekreterare som har i uppgift att tillsammans med dig och din familj försöka hjälpa dig så att du ska få det bättre.

Socialtjänsten arbetar för att ge stöd och hjälp till barn och ungdomar som inte har det bra. Om dina föräldrar inte klarar av att ta hand om dig ska du få hjälp av oss. Vi kan också hjälpa dig om du gör saker som inte är bra för dig, till exempel använder droger eller gör andra brottsliga saker.

Du får gärna ringa socialtjänsten i Öckerö kommun och prata med oss om du till exempel är orolig för något, mår dåligt eller vill veta vad det finns för hjälp att få. Du kan ringa till oss utan att berätta vad du heter. Då kan du ställa frågor och ta reda på mer innan du bestämmer dig för om du vill berätta vem du är, så att vi kan hjälpa dig.

Här kan du få stöd, hjälp och information

Vid akut fara för liv ring 112. Se Akut hjälp för andra akuta situationer.

Socialtjänsten Öckerö kommun

Du kan ringa oss på socialtjänsten för att få stöd och hjälp för din egen del, eller om du är orolig för någon annan. Ring till Öckerö Kommunväxel 031-97 62 00 så hjälper de dig vidare.

Hjälp på kvällar och helger

Vid behov av hjälp under kvällstid och helger (när du inte kan vänta tills socialkontoret på Öckerö öppnar) kan du ringa till Göteborgs socialjour 031-365 87 00.

Ungdomsmottagningen Närhälsan Öckerö

Ungdomsmottagningen är öppen för dig till den dagen du fyller 25 år. Här arbetar arbetar barnmorskor, läkare och kurator/socionom. Ungdomsmottagningen är inte kommunens verksamhet, utan drivs av sjukvården. För mer information kan du besöka Närhälsan Öckerös ungdomsmottagning. Länk till annan webbplats.

Vi erbjuder även besök hos oss online, där vi pratar via videosamtal utan att du behöver besöka oss på mottagningen.

Mår du dåligt?

Det känns ofta i magen när något inte är bra, det kan ha hänt något, det kan kännas jobbigt i skolan eller med kompisar. Du kan också må dåligt om du oroar dig för någon i din närhet som mår dåligt, dricker för mycket alkohol eller tar droger. Om du mår dåligt kan det kan vara skönt att prata med någon eller få stöd och hjälp på annat sätt.

 • Du kan ringa och ställa frågor (du kan ringa anonymt).
 • Du kan få träffa och prata med en vuxen.
 • Du kan få träffa och prata med oss tillsammans med dina föräldrar eller annan person som du väljer.
 • Dina föräldrar kan få stöd om de behöver.
 • Du kan få stöd om någon i din familj eller släkt mår dåligt, till exempel genom olika gruppverksamheter.
 • Gå till Här kan du få hjälp och stöd för mer information om vart du kan vända dig.
 •  

Du kan bli stressad när du känner att du har för mycket att göra och för lite tid att göra det på, eller när du har för höga krav och förväntningar på dig (från dig själv eller din omgivning). Om du känner dig stressad ofta är det bra att försöka göra något åt det eller söka hjälp.

Stress kan också komma av situationer hemma eller från att det är svårt att koppla av från till exempel datorspel eller sociala medier. Om du varit med om stora påfrestningar som krig och flykt eller dödsfall i familjen kan detta leda till en stark stress.

Stress kan bli till ångest och det kan komma en känsla av fara som inte går över eller en känsla som kommer plötsligt och starkt (panikångest).

Ibland händer saker som gör att man känner sig ledsen. Ibland kan man känna sig ledsen utan att det har hänt något speciellt. Sådana känslor är helt normala och går oftast över efter ett tag.

Om du känner dig nedstämd finns det saker som du själv kan göra för att må bättre. Det finns även hjälp och stöd att få.

Ofta kan det hjälpa att prata med någon. Om du inte vill prata med någon du känner kan du ringa till en telefonjour. Du kan ringa anonymt till:

Ångest är starka känslor av oro och rädsla. Samtidigt som oron växer kan hjärtat slå snabbare och hårdare, musklerna dra ihop sig och du kan börja svettas, bli yr, darrig eller må illa. Det kan också kännas svårt att andas.

Ångest kan vara skrämmande och obehagligt. Det kan hjälpa att veta att det alltid känns lugnare igen efter ett tag och att det inte är något farligt.

Känslor av ångest och oro kan göra att du lättare blir irriterad, ledsen eller har svårt att koncentrera dig. Det är vanligt att få kroppsliga symtom också, så som magont och huvudvärk.

Din ångest kan hindra dig från att leva som vanligt, gå i skolan, hålla föredrag, sitta med i klassrummet, åka buss eller gå i affärer. Det finns hjälp att få! Du kan prata med kuratorn eller skolsköterskan på din skola, ungdomsmottagningen eller vårdcentralen. Du kan även ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177, de har öppet dygnet runt.

De vuxna som du bor med ansvarar för din hälsa och att du ska känna dig trygg. Du kan läsa mer om vilka rättigheter du som barn och ungdom har i barnkonventionen. Du har bland annat rätt till lek, vila och fritid (Artikel 31), bostad, kläder och mat (Artikel 27), att beslut i första hand tas utifrån vad som bedöms vara för ditt bästa (Artikel 3) och att dina åsikter vägs in vid beslut som rör dig (Artikel 12).

Läs mer i Barnkonventionen, en kort version. Länk till annan webbplats. eller så kan du läsa hela Barnkonventionen här. Länk till annan webbplats.


Du har rätt till social trygghet, vilket innebär att om dina vuxna inte klarar av att ge dig tillräckligt med omvårdnad, mat eller stöd har du rätt till hjälp (Artikel 26). Ibland räcker inte de vuxnas förmåga till av olika anledningar. Den vuxne kan exempelvis vara våldsam, hotfull eller sjuk. Om du känner att du, eller någon i din närhet, behöver mer stöd kan du kontakta oss. Ring till Öckerö Kommunväxel 031-97 62 00 eller skicka e-post till kommun@ockero.se.

 

Vi kan även hjälpa familjer med väldigt lite pengar. Gå till ekonomiskt bistånd för att läsa mer om vad det innebär, vad som krävs för att kunna få det och hur en utredning för ekonomiskt bistånd kan gå till.

Blir det inte bättre?

Om du känner dig ledsen i flera veckor och börjar tappa intresset för sådant du brukar tycka om, sover för mycket eller för lite, har svårt att koncentrera dig, äter mer eller mindre än vanligt eller blir lättirriterad kan du behöva hjälp för att må bättre.

Du kan börja med att prata med kuratorn eller skolsköterskan på din skola, vårdcentral eller ungdomsmottagningen. Du kan även ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177, de har öppet dygnet runt.

Stödgrupper för barn

I kommunen finns en stödgrupp för barn i åldern 7-12 år med separerade föräldrar. Gruppen heter Skilda världar och träffas två timmar en eftermiddag i veckan vid 10 tillfällen.

Skilda världar

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn i åldern 7-12 år med separerade föräldrar. Gruppen träffas två timmar en eftermiddag i veckan vid 10 tillfällen.
Vi använder oss av ett pedagogiskt program som är framtaget av BRIS, Barnens rätt i samhället.

I gruppen får barnen möjlighet att:

 • Uttrycka sina tankar och känslor kring hur det är att vara barn till föräldrar som inte bor tillsammans.
 • Möta andra barn i liknande situation och dela erfarenheter.
 • Öka sin medvetenhet om sina egna behov

Gruppverksamheten arrangeras av centrala elevhälsan och enheten för stöd och behandling i Öckerö kommun

Du är välkommen att ringa för mer information

Emma Andersson, familjebehandlare: 031-97 88 72

Hanna Widar, kurator: 031-97 63 70

Har du blivit utsatt för brott?

Om du varit utsatt för brott kan det vara svårt att berätta vad du varit med om. Du kanske har blivit hotad eller känner skam och tänker att det som hänt är ditt fel? Du som blivit utsatt för våld, eller något annat brott, bär aldrig ansvaret. Det som har hänt är inte ditt fel.

Det kan kännas skönt att prata med någon om vad som hänt. Om du väljer att berätta kan du dessutom få skydd, stöd och hjälp. Du kan även få stöd om du berättar hur du mår, oavsett om du berättar vad som hänt och oavsett om du varit utsatt för ett brott eller inte.

Det är aldrig ditt fel om du blivit utsatt för våld eller brott. Du kanske anklagar dig själv, du kanske dessutom tycker om personen som gjort dig illa. Det är vanligt att känna både bra och dåliga saker på samma gång. Kom ihåg att om du har blivit utsatt för våld är det inte ditt fel och du kan få hjälp.

Vuxna ska se till att barn och ungdomar inte är med om våld, övergrepp och andra brott. Ibland kan vuxna vara dåliga på att lyssna och förstå.

Har du berättat för någon utan att det blivit bättre? Berätta igen, kanske för någon annan. Det finns många vuxna som vill hjälpa, så berätta igen och berätta för flera. Berätta tills någon lyssnar.

Ibland är det svårt att veta om något är brottsligt eller inte.

Mår du dåligt över något som hänt har du rätt att söka hjälp oavsett. Du behöver alltså inte ha varit utsatt för ett brott för att få hjälp från oss.

Brott kan vara:

Fysiskt våld
Att bli slagen, knuffad, dragen i håret, riven, klämd, sparkad eller inlåst är exempel på fysiskt våld. Det är förbjudet enligt lag att göra illa barn, men det finns vuxna som ändå gör det.

Psykiskt våld

Att bli kallad för elaka ord kallas för psykiskt våld. Hit räknas även hot. Psykiskt våld kan även ske via olika sociala medier. Man får inte säga vad man vill på internet, det kan vara brottsligt att sprida taskiga rykten eller skicka kränkande bilder och filmer.

Sexuella övergrepp
Att bli tvingad till sexuella handlingar är sexuella övergrepp. Alla sexuella handlingar som görs mot någons vilja är sexuella övergrepp. Övergreppen kan bland annat ske genom beröring av privata kroppsdelar, olika former av samlag, att tvingas visa sin egen kropp eller att tvingas se på någon annans kropp. Har du blivit utsatt kan du få hjälp.

Alla sexuella handlingar som görs mot någons vilja är sexuella övergrepp. Att bli tvingad till sex eller att prata om sex när man inte vill är exempel på sexuella övergrepp. Vissa delar av kroppen är mer privata än andra, till exempel snippan, snoppen och rumpan. Om någon rör dina, eller ber dig att röra deras, privata kroppsdelar och du inte vill är det sexuella övergrepp.

Det är alltid förbjudet för vuxna och ungdomar som är 15 år eller äldre att ha sex med någon som är yngre än 15 år. Enligt lagen är det förbjudet även om den som är under 15 år vill ha sex. Lagen finns för att skydda barn och ungdomar.

Om du blivit utsatt, prata med en vuxen du litar på eller kontakta Ungdomsmottagningen eller Socialtjänsten. Sexuella övergrepp kan ske på många olika sätt och på olika ställen. Det kan ske

både i möten IRL/offline och via till exempel chatt eller webbkamera.

Exempel på sexuella övergrepp:

 • Någon tar på din kropp fast du inte vill
 • Någon tvingar dig ha sex mot din vilja
 • Någon tvingar dig att se på när någon gör något sexuellt, till exempel visar sitt kön eller onanerar, på nätet eller offline.
 • Någon fotar eller filmar dig med eller utan kläder i ett sexuellt syfte om det är mot din vilja, eller om du är yngre än 15 år.
 • Någon försöker köpa eller byta till sig sex med till exempel pengar, alkohol, presenter eller tjänster.

Känner du dig hotad och otrygg hemma? Har någon i din familj eller din närhet gjort illa dig? Om du mår dåligt hemma, eller är orolig för någon annan, kan du ringa Öckerö Kommunväxel 031-97 62 00 och prata med oss.

Många är oroliga för att vad som ska hända om de berättar. Måste man flytta hemifrån om en vuxen i sin familj slår? Nej, oftast inte. Både du och dina vuxna ska få hjälp för att du i första hand ska kunna fortsätta bo hemma utan våld. Enligt artikel 12 i Barnkonventionen har du som barn rätt att säga hur du tänker och vad du vill. Vi ska alltid lyssna och ta hänsyn till dina åsikter. Om vi bedömer att det är farligt för dig att bo kvar hemma, har du rätt till skydd och hjälp. Dina föräldrar har också rätt till hjälp för att få stöd i att sluta skada dig. 

Om du vill läsa mer om barn och ungdomars rättigheter vid brott kan du gå in på hemsidan Jag Vill Veta Länk till annan webbplats..

Hemsidan är anpassad för tre olika åldersgrupper – barn under 8 år, 8-13 år och ungdomar 14-17 år.

Du kan läsa om olika brott i skolan, på fritiden, hemma eller i sociala medier.

Det finns också information om hur du kan göra om du känner dig orolig för en kompis, hur du anmäler ett brott och hur en rättegång går till.

Har du begått brott?

Har du begått ett brott? Är du orolig för vad som ska hända, eller vill prata om det av andra skäl? Då kan du vända dig till socialtjänsten. Du kan även kontakta oss utan att säga vem du är, vi svarar på dina frågor ändå.

Vill du träffa den som utsattes för brottet och prata om det som hänt? Det kallas för medling och kan vara bra för alla inblandade. Tanken med medling är att försöka reda ut vad som hänt så att båda sidor kan gå vidare.

Att röka cannabis är kriminellt, det är också kriminellt att misshandla eller mobba någon, stjäla saker eller förstöra andras egendom.

Har du problem med alkohol eller droger kan det göra att du lättare hamnar i situationer där risken att du begår brott ökar.

Om du vill ha råd och stöd i alkohol- och narkotikafrågor kan du kontakta öppenvårdsmottagningen MiniMaria Länk till annan webbplats.. Du kan även kontakta Socialtjänsten.

Alkohol, droger och beroende hos unga

Du vet säkert att alkohol och droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker. Ju längre droganvändandet håller på, desto svårare blir det att styra och att sluta. Det är viktigt att veta att alla kan hamna i ett missbruk eller beroende. Det går inte att veta i förväg vem som kommer göra det, eller hur lång tid det kan ta.

Du är välkommen att kontakt oss om du är orolig för dig själv eller någon annan i din närhet.

Många barn och ungdomar har en förälder eller annan familjemedlem som har ett missbruk eller ett beroende. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Om du hör av dig till oss kan vi försöka hjälpa dig och din familj att må bra.

Hjärnans belöningscentrum aktiveras när man till exempel sköter om sin kropp, gör bra saker, får beröm och är förälskad. Narkotika och tillåtna beroendeframkallande droger som alkohol, kaffe och nikotin stimulerar också hjärnans belöningscentrum. De blockerar även obehagliga känslor. Om hjärnans belöningscentrum stimuleras med droger, alkohol eller annat missbruk så fungerar inte de hälsosamma alternativen lika bra.

En likhet mellan olika beroenden är att missbruket tvångsmässigt utvecklas mot ett starkare beroende utan hänsyn till den egna hälsan. Exempel på beroenden är alkoholism och drogmissbruk, matmissbruk, sexberoende, spelmissbruk och anorexia.

Barnkonventionen - dina rättigheter

Barnkonventionen är en lista med regler som finns för att skydda barn och ungdomars rättigheter.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Socialtjänsten Öckerö
Kommunservice telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13, Öckerö


Närhälsan Öckerö ungdomsmottagning

Ring oss

Telefon: 010-473 38 20
Telefontider: måndag-fredag 08.00-16.00

Besök oss

Du kan ringa eller boka en tid via webben Länk till annan webbplats..

Adress: Sockenvägen 2, Öckerö (Vårdcentralen, andra våningen)

Tisdagar: 10.30-19.00 (Drop in 15.30-17.30)
Torsdag: 08.00-16.30

Du kan även besöka oss på UMO för att boka en tid Länk till annan webbplats.