Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Psykisk funktionsnedsättning

Öckerö kommun kan erbjuda personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar stöd i olika former. För dig som har stora och varaktiga psykiska funktionsnedsättningar eller autism eller autismliknande tillstånd kan det vara aktuellt att söka stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service. För dig som inte har rätt till stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service, men behöver stöd i vardagen finns olika stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Om du behöver hjälp att söka något av nedanstående insatser, kontakta socialkontoret.

Boendestöd

Personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig utvecklingsstörning som bor i egen bostad, har möjlighet att få stöd i hemmet.

En stödassistent besöker dig i hemmet utifrån en plan som vi har gjort upp tillsammans med dig, och du är delaktig i alla aktiviteter. Du får stöd att skapa och träna in rutiner och hitta strategier för att klara av vardagens olika aktiviteter.

Stöd i hemmet innebär;

  • Att du får stöd att träna och utveckla grundläggande vardagsaktiviteter; exempelvis egenvård, hushållsgöromål, matlagning, tvätt, inköp med mera.
  • Vi har ett pedagogiskt förhållningssätt där du får stöd att på egen hand kunna klara dina vardagsaktiviteter.

Mobila teamet

Du som redan har kontakt med psykosmottagningen i Mölndal och behöver extra stöd kvällar och helger, kan vända dig till mobila teamet.

SU Verksamhet Psykos, Mölndal
Telefon: 031-343 16 71

Teamet är bemannat med sjuksköterska och skötare och kan göra hembesök eller ge stöd per telefon.

Publicerad den: 2019-05-30 16.20