Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Psykisk funktionsnedsättning

Öckerö kommun kan erbjuda personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar stöd i olika former. För dig som har stora och varaktiga psykiska funktionsnedsättningar, autism eller autismliknande tillstånd kan det vara aktuellt att söka stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service. För dig som inte har rätt till stöd enligt LSS, Lagen om stöd och service, men behöver stöd i vardagen finns olika stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Om du behöver hjälp att söka något av nedanstående insatser, kontakta socialkontoret.

Boendestöd

Personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig utvecklingsstörning som bor i egen bostad, har möjlighet att få stöd i hemmet.

En stödassistent besöker dig i hemmet utifrån en plan som vi har gjort upp tillsammans med dig, och du är delaktig i alla aktiviteter. Du får stöd att skapa och träna in rutiner och hitta strategier för att klara av vardagens olika aktiviteter.

Stöd i hemmet innebär_

  • Att du får stöd att träna och utveckla grundläggande vardagsaktiviteter; exempelvis egenvård, hushållsgöromål, matlagning, tvätt, inköp med mera.
  • Vi har ett pedagogiskt förhållningssätt där du får stöd att på egen hand kunna klara dina vardagsaktiviteter.

Daglig sysselsättning

Daglig sysselsättning kan beviljas till dem som har behov av sysselsättning men inte omfattas av rätten enligt LSS. Insatsen syftar till att ge personer med funktionsnedsättningar möjligheter till utveckling av egna färdigheter samt stöd från omgivningen så att de, trots sin funktionsnedsättning kan lyckas i de miljöer som de själva väljer för sitt liv, boende, studier, arbete och umgänge. En del av syftet är att minska social isolering.


Kontaktperson enl SoL

Kontaktperson enl SoL kan vid behov beviljas till de personer med funktionsnedsättningar som saknar personkretstillhörighet eller har behov av annan utformning av insatsen kontaktperson än som avses i LSS § 9. Syftet med kontaktperson enligt SoL är att främja sociala kontakter och människors utveckling. Det kan handla om oförmåga att på egen hand tillgodogöra sig samhällets utbud eller på grund av ett mycket begränsat nätverk.

Mobila teamet

Du som redan har kontakt med psykosmottagningen i Mölndal och behöver extra stöd kvällar och helger, kan vända dig till mobila teamet.

SU Verksamhet Psykos, Mölndal
Telefon: 031-343 16 71

Teamet är bemannat med sjuksköterska och skötare och kan göra hembesök eller ge stöd per telefon.

Publicerad den: 2019-05-30 16.20
Kontakt

Vid akuta psykiska besvär

Psykiatrisk akutmottagning - Östra sjukhuset

Vid akuta problem, åk till psykiatriakuten på Östra sjukhuset, Psykiatriakutenlänk till annan webbplats har öppet dygnet runt.


Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri - Östra sjukhuset

Är du under 18 år kan du vända dig till akutavdelningen på BUP (barn- och ungdomspsykiatrinlänk till annan webbplats).

Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri har öppet dygnet runt.


Om du behöver ambulans, ring SOS Alarm, telefonnummer 112.

Du kan också ringa till 1177, sjukvårdsupplysningen.