Studie- och yrkesvägledning för vuxna

Är du skriven i Öckerö kommun och vill studera vidare eller byta yrkesbana? Då finns det studie- och yrkesvägledarna som kan hjälpa dig.

Till oss kan du vända dig för att få vägledning kring framtida studier och yrken. Det kan även handla om att ansöka till kurser, utbildningar, slutföra examen/slutbetyg eller göra en förändring i din studieplan.

Planera dina studier – boka tid med SYV

Verkar komvux vara just det som du behöver för att ta dig vidare i arbetslivet, byta karriär eller fortsätta studera på universitet eller högskola? Vänd dig till kommunens studie- och yrkesvägledare (SYV) på Komvux i Öckerö kommun för att boka en tid. Vi ger dig stöttning att fatta välgrundade beslut om framtiden. Vägledningen kan också leda till att du söker om en validering av tidigare yrkeskunskaper för att komma vidare.

Som studerande inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) ska du ha en individuell studieplan där det framgår vilket syfte du har med sina studier och vilka kurser du planerar att läsa. Tillsammans med en vägledare upprättar du din individuella studieplan.

Mejladress till SYV hittar du under rubriken Kontakt.

Studiestöd

Du kan få bidrag och lån från CSN om du ska studera på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning. Vad du kan få beror bland annat på vad du ska studera, vilken omfattning, hur gammal du är och vilken situation du är i.

Studiestöd – alla bidrag och lån för studier - CSN Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Andrea Hansson

Studie- och yrkesvägledare

031-97 64 37

Lina Häggman

Studie- och yrkesvägledare

031-97 63 37