Information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Vi följer aktivt händelseutvecklingen. På den här sidan samlar vi information och länkar om säkerhetsläget. Vi tipsar om hur du kan hantera din och andras oro och vart du kan vända dig för att få stöd.

Det här gör Öckerö kommun

Öckerö kommun följer händelseutvecklingen. Kommunen har organiserat sig för att öka förmågan till samordning och samverkan mellan kommunens förvaltningar och bolag, liksom med andra myndigheter och organisationer.

Ett arbete med att identifiera risker och analysera hur våra kommunala verksamheter eller kommunen som geografisk plats kan komma att påverkas pågår.

Flyktingmottagande

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för Sveriges flyktingmottagning och fördelning av flyktingar till Sveriges kommuner. Öckerö kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina och har täta kontakter med myndigheter, däribland Länsstyrelsen och Migrationsverket, för att ha en så relevant och riktig lägesbild som möjligt kring flyktingsituationen. Kommunen arbetar med mottagande av flyktingar från Ukraina.

En inventering av tillgängliga lokaler som kan användas som boende på kort sikt, för att kunna ge tak över huvudet, mat och tillgång till dusch och toalett har gjorts. Med civilsamhällets hjälp finns ungefär 75 platser för tillfälligt boende för flyktingar från Ukraina.

Det pågår en inventering av privatägda bostäder som kan bli tillfälliga boenden för människor på flykt. Har du en bostad du kan hyra ut, läs mer här:

Har du möjlighet att hyra ut boende till flyktingar från Ukraina? Länk till annan webbplats.

Civilt försvar

Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap. Det civila försvaret fokuserar framför allt på att:

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, till exempel vård, skola och omsorg.
 • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Kommunens skyldigheter vid höjd beredskap regleras genom lag. Vid höjd beredskap ska kommuner vidta särskilda åtgärder som rör:

 • planering och inriktning av verksamheten
 • tjänstgöring och ledighet för personal
 • användning av tillgängliga resurser som behövs för att kommunen, under de förhållanden som råder, ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

På sidan Total och civilt försvar hittar du mer information. Länk till annan webbplats.

Att arbeta med Kris och beredskap är en del av kommunens ordinarie arbete. Men med anledning av det förändrade säkerhetsläget pågår nu arbete för att stärka det civila försvaret och beredskapen på lokal nivå.

På sidan Kris och beredskap hittar du mer information om kommunens ordinarie arbete med kris och beredskap. Länk till annan webbplats.

Information om säkerhetsläget

Det är viktigt att söka information från trovärdiga källor. Sverige kan påverkas av en ökad risk för cyberattacker och försök till desinformation och ryktesspridning. Du kan hjälpa till att motverka detta genom att:

 • Vara uppmärksam på felaktig information och att inte sprida den vidare.
 • Söka information från trovärdiga källor. På webbplatsen krisinformation.se finns samlad och bekräftad information från myndigheter och organisationer.

Aktuell information om säkerhetsläget - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Sveriges beredskap för kris och krig

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Läs mer krisberedskap och civilförsvar på msb.se. Länk till annan webbplats.

Skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett övergripande ansvar för landets skyddsrum. På msb.se finns information om skyddsrum. Länk till annan webbplats.

VMA - Viktigt meddelande

Vanligtvis förmedlas Viktigt meddelande, VMA via radio och tv. Kommunen har även möjlighet att nå invånare genom mass-sms och via appen SOS-alarm. Vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik.

Läs mer om viktigt meddelande till allmänheten, msb.se Länk till annan webbplats.

Information om Viktigt meddelande till allmänheten finns även på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Det här kan du göra

Hantera din och andras oro

På Krisinformation.se finns samlad information för dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa.

Stöd vid oro - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Det kan vara svårt att prata med barn och unga om det som händer just nu. Försvarsmakten har tillsammans med Bris tagit fram råd för hur du som förälder eller skolpersonal kan prata med barn om deras oro.

Att prata med barn om oro för omvärldsläget, Försvarsmaktens webbplats. Länk till annan webbplats.

Röda Korset ger råd kring vad du kan göra för att må bättre och samtidigt vara ett stöd för människor i din närhet.

Oro och stress över läget i världen – så hanterar du det, Röda Korsets webbplats Länk till annan webbplats.

Förbered dig så att du är redo om krisen kommer

Vi har alla ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, men du har också ett personligt ansvar. Du som enskild ska göra vad du kan för att skydda dig och dina närmaste mot olyckor och samhällskriser.

På sidan Din krisberedskap har vi samlat information om hur du kan förbereda dig för en kris. Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, MSB, broschyr ”Om kriget eller krisen kommer” handlar om hur vi ska bli bättre förbereda på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter. Broschyren Om krisen eller kriget kommer (msb.se) Länk till annan webbplats..

Var källkritisk!

Det är viktigt att du är källkritisk till det du hör och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer. Innan du delar information kan du stämma av mot den här checklistan från krisinformation.se:

 • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
 • Varför finns informationen? Fundera på hur budskapet vill förändra ditt tänkande och agerande.
 • Vad är det för information du använder och vem tjänar på att du sprider den?
 • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
 • Hur fick du tag på informationen? Kommer den från en pålitlig källa som tidigare har levererat bekräftad information?
 • Kan du hitta informationen i andra källor? Information som bara kan hittas i en källa måste behandlas med stor försiktighet.

Krisinformation.se har även tips på vad du kan tänka på i sociala medier. Om sociala medier i kriser - Krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Att tänka källkritiskt - Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Hjälp människor på flykt

Vill du hjälpa till på lokal nivå i kommunen att ta kontakt med en församling, till exempel Svenska kyrkan.

Hör av dig - Svenska kyrkan Öckerö Länk till annan webbplats.

Vill du hjälpa till genom att erbjuda ditt privatboende för flyktingar kan du kontakta kommunservice som tar emot uppgifterna och lämnar dem till rätt funktion inom kommunen.

Kontakta oss | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.


Länkar till relevanta nyhetsuppdateringar

 

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Myndigheter och sidor vi länkar till

Krisinformation.se Länk till annan webbplats. – En webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Sköts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Msb.se Länk till annan webbplats. – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Forsvarsmakten.se Länk till annan webbplats. – Försvarsmakten är en svensk myndighet vars främsta uppgift är att ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige.

Migrationsverket.se Länk till annan webbplats. - Myndighet som hanterar frågor kring migration och skyddsbehov.

Informationsverige.se Länk till annan webbplats. – En kostnadsfri guide till det svenska samhället på 10 språk. Sveriges länsstyrelser ansvarar för informationen.