Kompassenskolan

På Kompassen går elever från förskoleklass upp till årskurs 3.

Arbetssätt

Här eftersträvas en helhetssyn för barnen i alla verksamheter under förskoleklass, skol- och fritidshemstiden. Vi verkar för individualisering genom att utgå från barnens utveckling i stället för ålder, detta genom att arbeta aktivt med individuella utvecklingsplaner.

Temaarbetet genomsyrar så många ämnen som möjligt, samt knyter ihop teori och praktik. Ett av målen är att estetiken skall genomsyra hela verksamheten och att barnen ska få använda många uttryckssätt och alla sina sinnen i skolarbetet.

Styrdokument

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: