Kompassenskolan

På Kompassen finns förskoleklass, fritidshem och skola upp till skolår 6.

Arbetssätt

Här eftersträvas en helhetssyn för barnen i alla verksamheter under förskoleklass, skol- och fritidshemstiden. Vi verkar för individualisering genom att utgå från barnens utveckling i stället för ålder, detta genom att arbeta aktivt med individuella utvecklingsplaner.

Temaarbetet genomsyrar så många ämnen som möjligt, samt knyter ihop teori och praktik. Ett av målen är att estetiken skall genomsyra hela verksamheten och att barnen ska få använda många uttryckssätt och alla sina sinnen i skolarbetet.

Styrdokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-2020 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kompassen.pdf Pdf, 655.6 kB. 655.6 kB 2020-06-08 16.40

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: