Inackordering och reseersättning

Du som går på gymnasiet på annan ort kan få hjälp med reseersättning och inackorderingstillägg.

Inackorderingstillägg eller skolkort

Du kan antingen få skolkort eller söka inackorderingstillägg, inte båda samtidigt. Elever från Öckerö som studerar vid kommunala eller fristående gymnasieskolor i Göteborgsregionen får skolkortet hemskickat till sin folkbokföringsadress. Ett borttappat kort kan ersättas med ett nytt mot en avgift om 200 kronor. Anmäl förlusten till gymnasieskolans expedition.

Sista ansökningsdag för kommunalt inackorderingstillägg är för höstterminen den 15 september och för vårterminen den 15 februari.

Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden har man inte rätt till inackorderingstillägg om man studerar i Göteborg och bor på de öar där man bara behöver åka en färja för att komma till Göteborg. De elever som beviljats inackorderingstillägg har inte rätt till skolkort (busskort). Kontakta gymnasieskolans skoladministratör om du vill veta mer.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö