Skicka meddelande

Oavsett vad ditt ärende gäller eller vem du behöver få tag i är du välkommen att kontakta oss via detta formulär. Vi ser till rätt funktion i vår organisation tar hand om ditt ärende. Vill du hellre prata med någon så ring Kommunservice.

Tänk på att vara försiktig med känsliga uppgifter (till exempel personuppgifter) men försök vara så detaljerad som möjligt i ärendebeskrivningen. Ange till exempel vilken skola, boende, anläggning eller liknande ditt ärende gäller så kan vi hjälpa dig snabbare.

Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen. Tänk på att dina inskickade uppgifter är en allmän handling och kan komma att lämnas ut i enligthet med offentlighetsprincipen såvida inte sekretess enligt sekretesslagstiftningen gäller.

Vad gäller ditt ärende?
Vad gäller ditt ärende?

Hur vill du bli kontaktad? * (obligatorisk)
Hur vill du bli kontaktad?Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö